تازه ها

ثبت نام عتبات دانشگاهیان

ثبت نام عتبات ویژه دانشگاهیان همراه با هزینه سفر جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر: https://www.labbayk.ir/ زمان :25آذر تا 5 دی ماه
ثبت نام ازدواج دانشجویی

ثبت نام ازدواج دانشجویی آغاز شدجهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمایید: http://ezdevaj.nahad.ir/96/
برگزاری مسابقات قرآن وعترت

بیست وسومین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت در تاریخ 96/9/21 با حضوراساتید ودانشجویان در واحد برگزارگردید.بعد از اعلام نتایج افراد برتر واحدی وکشوری...
اطلاعیه مهم

قابل توجه اساتید ودانشجویان ارجمند بیست وسومین دوره آزمون مسابقات قرآن وعترت فردا مورخ 96/9/21ساعت 10صبح در ساختمان آموزشی دکتر قریب برگزار می...