پيوندهاي مفيد


  

 

ثبت نام عتبات دانشگاهیان اغازشد

ثبت نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد

جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به نشانی 

 

 

http://labbayk.com/new/

مراجعه نمایید

ثبت نام عتبات دانشگاهیان اغازشد

ثبت نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به نشانی

http://labbayk.com/new/

مراجعه نمایید

افراد برتر مرحله کتبی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت

جوایز و رتبه های مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ كتبي دانشجويان  

افراد برتر مرحله کتبی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت

جوایز و رتبه های مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ كتبي دانشجويان  

افراد برتر مرحله شفاهی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت  جوایز مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ شفاهي 
 

اخبار دانشگاه

آرشیو

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم

ثبت نام بدون آزمون

در مقطع کاردانی و کارشناسی