پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به کارکنان به سایت زير مراجعه گردد.

http://www.saiau.net/Circular.htm


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به امور دانشجویی به سایت زير مراجعه گردد.

 

http://www.stu.iau.ir/ShowAienNamehInAllGroup.aspx


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی و همچنین سرفصل دروس مربوط به دانشجویان به سایت زير مراجعه گردد.

http://www.iausep.com
 

جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های پژوهشی فایل زیر دانلود شود.


http://rvp.iau.ir/aeennameh%20kamel.pdf


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعضای هیأت علمی به سایت زير مراجعه گردد.

http://ebo.iau.ir/html/index.php

اخبار دانشگاه

آرشیو

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم

نقل و انتقالات دانشجویی از 94/9/15 لغایت 94/9/94 از طریق سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند،

آن دسته از دانشجویانی که درخواست انتقالی یا مهمانی برای نیمسال دوم 95-94  دارند، می توانند  از تاریخ 94/9/15 لغایت 94/9/30 به سامانه نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد یا از آدرس 78.38.220.207 مراجعه نموده و  درخواست خود را ثبت نمایید. لذا بدیهی است که پس از اتمام مهلت فوق هیچ درخواستی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

سايت هاي مرتبط