پيام ولايت

مردم در گروه‏های گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملّی مي توانند نقش‏ آفرينی كنند. مسئولين هم برای اينكه بتوانند كار را به‏درستی پيش ببرند، احتياج به پشتيبانی مردم دارند. آنها هم بايستی با توكّل به خدای متعال و با استمداد از توفيقات و تأييدات الهی و كمك مردمی، مجاهدانه وارد ميدان عمل بشوند؛ هم در زمينه‏ی اقتصاد و هم در زمينه‏ی فرهنگ ... لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مديريّت جهادی»

پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به کارکنان به سایت زير مراجعه گردد.

http://www.saiau.net/Circular.htm


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به امور دانشجویی به سایت زير مراجعه گردد.

 

http://www.stu.iau.ir/ShowAienNamehInAllGroup.aspx


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی و همچنین سرفصل دروس مربوط به دانشجویان به سایت زير مراجعه گردد.

http://www.iausep.com
 

جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های پژوهشی فایل زیر دانلود شود.


http://rvp.iau.ir/aeennameh%20kamel.pdf


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعضای هیأت علمی به سایت زير مراجعه گردد.

http://ebo.iau.ir/html/index.php

اخبار دانشگاه

آرشیو