پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

صندوق رفاه دانشجويي

 

جهت دريافت و تكميل فرم هاي وام بلند مدت، 6 فايل زير را دانلود و پس از مطالعه دقيق نسبت به تكميل آنها اقدام نماييد 

فرم هاي تكميل شده در اسرع وقت به صندوق رفاه دانشجويي تحويل گردد

ضمنا سهمیه هر دانشجو تا 3 ترم، هر ترم ده میلیون ریال می باشد

 

اطلاعیه جدید مهر 93

اطلاعيه شماره 1

فرم درخواست وام شهريه-فرم شماره 21

فرم مشخصات دانشجويان-فرم شماره 1-20

فرم مشخصات دانشجويان-فرم شماره 20

فرم تعهد-فرم شماره 3

وام ازدواج دانشجویی

اخبار دانشگاه

آرشیو

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم

نقل و انتقالات دانشجویی از 94/9/15 لغایت 94/9/94 از طریق سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند،

آن دسته از دانشجویانی که درخواست انتقالی یا مهمانی برای نیمسال دوم 95-94  دارند، می توانند  از تاریخ 94/9/15 لغایت 94/9/30 به سامانه نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد یا از آدرس 78.38.220.207 مراجعه نموده و  درخواست خود را ثبت نمایید. لذا بدیهی است که پس از اتمام مهلت فوق هیچ درخواستی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

سايت هاي مرتبط