پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

صندوق رفاه دانشجويي

 

جهت دريافت و تكميل فرم هاي وام بلند مدت، 6 فايل زير را دانلود و پس از مطالعه دقيق نسبت به تكميل آنها اقدام نماييد 

فرم هاي تكميل شده در اسرع وقت به صندوق رفاه دانشجويي تحويل گردد

ضمنا سهمیه هر دانشجو تا 3 ترم، هر ترم ده میلیون ریال می باشد

 

اطلاعیه جدید مهر 93

اطلاعيه شماره 1

فرم درخواست وام شهريه-فرم شماره 21

فرم مشخصات دانشجويان-فرم شماره 1-20

فرم مشخصات دانشجويان-فرم شماره 20

فرم تعهد-فرم شماره 3

وام ازدواج دانشجویی

اخبار دانشگاه

آرشیو

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 اداره فارغ التحصیلان تعطیل می باشد.

لذا خواهشمند است در این تاریخ برای امور فارغ التحصیلی مراجعه نفرمایید.

با تشکر

اداره فارغ التحصیلان

سايت هاي مرتبط