پيام ولايت

مردم در گروه‏های گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملّی مي توانند نقش‏ آفرينی كنند. مسئولين هم برای اينكه بتوانند كار را به‏درستی پيش ببرند، احتياج به پشتيبانی مردم دارند. آنها هم بايستی با توكّل به خدای متعال و با استمداد از توفيقات و تأييدات الهی و كمك مردمی، مجاهدانه وارد ميدان عمل بشوند؛ هم در زمينه‏ی اقتصاد و هم در زمينه‏ی فرهنگ ... لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مديريّت جهادی»

پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

صندوق رفاه دانشجويي

 

جهت دريافت و تكميل فرم هاي وام بلند مدت، 6 فايل زير را دانلود و پس از مطالعه دقيق نسبت به تكميل آنها اقدام نماييد 

فرم هاي تكميل شده در اسرع وقت به صندوق رفاه دانشجويي تحويل گردد

ضمنا سهمیه هر دانشجو تا 3 ترم، هر ترم ده میلیون ریال می باشد

 

اطلاعیه جدید مهر 93

اطلاعيه شماره 1

فرم درخواست وام شهريه-فرم شماره 21

فرم مشخصات دانشجويان-فرم شماره 1-20

فرم مشخصات دانشجويان-فرم شماره 20

فرم تعهد-فرم شماره 3

وام ازدواج دانشجویی

اخبار دانشگاه

آرشیو