تابلو اعلانات آموزش

 

وبلاگ گروه برق و کامپیوتر :

http://department-of-electrical.mihanblog.com/

کلاس درس الکترونیک قدرت 2  دکتر حسن فشکی روز جمعه مورخ  17 آذر 1396 و از ساعت 13 تا 15 تشکیل می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتر حسن نراقی :

کلاسهای جبرانی مورخ 23 آبان 96 در روز پنجشنبه مورخ 96/09/23 برگزار می شود.

کلاسهای جبرانی مورخ 7 و 8 آذر ماه 96 در روز پنجشنبه مورخ96/09/30  برگزار می شود.

فارسی