تماس با دانشگاه

Body: 

آدرس: ایران- استان مرکزی- آشتیان- بلوار امام خمینی (ره)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

شماره تلفن دانشگاه:

086-37222500

086-37222880

086-37222526

086-37224370

فارسی

4444.jpg

مجازی1.jpg

Attachment2020310059_0.PNG