جشنواره تکاپوی دانشجویی

جشنواره تکاپوی دانشجویی

 

آغاز ثبت نام: 1آبان 96

مکان ثبت نام : حوزه فرهنگی واحد

زمان تحویل آثار: 30آبان

مرحله مقدماتی :96/9/6

مرحله استانی : 96/9/13

کد خبر: 1017
تاریخ انتشار: 24 اکتبر 2017
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان