اردوی دوروزه طرح هفت اقلیم

ثبت نام اردوی طرح هفت اقلیم آغاز شد( خواهران وبرادران)

جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی واحد مراجعه نمایید.(ظرفیت محدودبوده واولویت با کسانی می باشدکه زودتر ثبت نام نمایند)

 

کد خبر: 1019
تاریخ انتشار: 13 نوامبر 2017
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان