تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در سال تحصيلي 96/97

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در سال تحصيلي 96/97

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در سال تحصيلي 96/97

 

نيمسال

ثبت نام وانتخاب واحد

شروع كلاس

حذف واضافه

پايان كلاس

برگزاری امتحانات

96/97/2

96/11/07

لغايت

96/11/12

96/11/14

96/11/28

لغايت

96/12/03

97/03/24

97/03/27

لغايت

97/04/07

تابستان 96

97/04/16

لغايت

97/04/21

97/04/23

---------

97/06/01

97/06/03

لغايت

97/06/08

 

 

مستدعی است کلیه دانشجویان گرامی طبق تقویم آموزشی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند ،تا درروند ثبت نام از بروز هرنوع مشکلی جلوگیری شود.

*تذکر:

1-جهت ثبت نام و اطلاع ازدروس ارائه شده به سايت دانشگاه مراجعه فرمائيد

2- واریزی شهریه ثابت قبل از ثبت نام الزامی است (واریزی اینترنتی امکانپذیر است )

3- واریزی شهریه متغیر  قبل از حذف واضافه الزامی است (واریزی اینترنتی امکانپذیر است )

کد خبر: 1035
تاریخ انتشار: 30 ژانویه 2018
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان