آگهی مزایده نوبت دوم مربوط به فروش ساختمان مسکونی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان به استناد مجوزهیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به فروش ساختمان مسکونی دارای پلاک ثبتی259 /1264  با متراژ كلي 250 متر عرصه و 447 متر اعيان در سه طبقه داراي تأسيسات آب، برق، گاز و تلفن به آدرس: (آشتیان خیابان بسیج نبش کوچه شهید احمدی3) با مبلغ پايه 28/000/000/000 ريال از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي از  1400/06/20 ظرف مدت 10 روز جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از ملك مذكور در وقت اداري به دانشگاه مراجعه و يا با شماره 08637226244 تماس حاصل نمايند. هزينه نقل و انتقالات و چاپ آگهي بعهده برنده مزايده بوده و دانشگاه در رد يا قبول پيشنهاد مختار مي‌باشد. متقاضيان جهت شركت در مزايده مي‌بايست مبلغ 1/400/000/000 ريال (یا ضمانت نامه بانکی) به مبلغ ذکر شده به شماره حساب  0105654995005 به نام دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان واريز و فيش بانكي را به همراه ساير اسناد مزايده در موعد مقرر تحويل نمايند.

کد خبر: 1237
تاریخ انتشار: 11 سپتامبر 2021
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان