جدول جوایز جشنواره هنری ،ادبی وپژوهشی با موضوعات دینی ،فرهنگی واجتماعی-کارکنان

جدول رشته ها، ضوابط رشته ها و میزان جوایز هنری ،ادبی وپژوهشی با موضوعات دینی ،فرهنگی واجتماعی  سال 94ـ  كاركنان

جوایز در سطح واحد

(به هزار تومان)

موضوع و شرايط ضروري اثر

عنوان رشته

شماره رشته

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

150

200

300

400

500

*درج نام و نام خانوادگي صاحب اثر الزامي است.    *اثر نبايد پيشتر در مسابقه و جشنواره ديگري شركت داده شده باشد.    *اثر مربوط به همان سال جاري(سال دانشجويي) باشد.   موضوع با محوريت قرآن و اهل بيت(ع)   *اندازه اثر بدون قاب دقيقا 64*44 سانتي متر        *تهيه قاب براي آثار بعهده واحد آشتيان مي باشد.         *داوطلب مي تواند از فلز، چوب و يا غيره استفاده كند.

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

 

مشبك، معرق و منبت

307

كاركنان

200

300

400

500

600

.درصورتي كه اثر ارائه شده توسط چند نفر به صورت مشترك نوشته شده باشد تنها يك جايزه تعلق خواهد گرفت.    .درج نام و نام خانوادگي صاحب اثر الزامي است.   .معاون فرهنگي واحد مي بايست مقالات ارائه شده را با موضوع آيين نامه تطبيق و تائيد نمايد.     كليه آثار بايد در سال جاري توليد شده باشند(سال تحصيلي)    موضوع مقاله مي بايست در حوزه قرآن، نماز، شخصيت پيامبر اسلام، سيره اهل بيت(ع) و مورد نياز نسل جوان باشد.   *مقاله مي بايستي داراي: نام و نام خانوادگي، عنوان، شماره صفحه هاي آغازين وانجامين، نتايج تحقيق و در صورت امكان چگونگي ارتباط وكاربرد آن در جامعه، در پايان ياد شود.   *داراي چكيدهاي حدود 200 واژه اي  در بردارنده عنوان، روش تحقيق و دستاورد و نتايج تحقيق باشد .    *شيوه نامه نگارش مقاله(موارد لازم در نگارش مقالات)      *فايل به صورت wordدر يك روي قطع A4، فونت: BNazanin، سايز: 14 ، بدون Boldباشد.          *مقاله به شكل كتاب انتشار نيافته باشد.

*مقاله ارسال شده باز گردانده نمي شود.         *ارسال فايل به صورت فايل pdfالزامي است.

*مجلد (طلق و شيرازه )شده باشد.      *يادآوري: هر واحد لازم است مقالات و يا تحقيقات دريافتي را پس از مطابقت با ارزش هاي علمي و معيارهاي تعيين شده به دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.             نكات مهم: هر يك از موارد زير به تنهايي مي تواند موجب رد مقاله گردد:

*عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله با محورهاي جشنواره.   *عدم رعايت ساختار مقالات علمي.    *مقاله متعلق به ديگري باشد .       *مقاله برگرفته از اينتر نت باشد.

*مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

تحقيقات

308

كاركنان

150

200

300

400

500

.درج نام و نام خانوادگي صاحب اثر الزامي است.     كليه آثار بايد در سال جاري توليد شده باشند(سال تحصيلي)     *مربوط به علوم قرآني، شخصيت پيامبر اسلام(ص) سيره اهل بيت(ع)، پيام هاي قرآني(وحدت و همبستگي، محبت و مهرباني، احترام به والدين، همت وتلاش، نماز، انفاق، عفاف و حجاب)       *وبلا گ نبايد پيشتر به بازار عرصه و يا در مسابقه يا جشنواره ديگري شركت داده شده باشد.     *وبلاگ مي بايست مربوط به يك نفر باشد.(كار گروهي قابل قبول نيست).       *وبلاگ بايد فاقد محتواي مجرمانه(موارد قانون جرايم رايانه ي، خلاف عفت عمومي، اخلاق اسلامي و...) باشد.    *شركت در رشته وبلاگ نويسي فقط از طريق سايت تسنيم(بخش ثبت نام وبلاگ نويسي جشنواره) و ارسال پرينت فرم تكميل به دبيرخانه مركزي امكان پذير مي باشد.    *يادآوري : واحد مي بايست فرم مربوط به وبلاگ راكه از شرايط اوليه براي شركت در جشنواره برخوردار است پس از تاييد به دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

 

وبلاگ نويسي

309

كاركنان

150

200

300

400

500

موضوع بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخلاقيات، قصص قرآن كريم و..) يا سيره معصومين (ع) يا تاريخ اسلام يازندگاني بزرگان دين يا جلوه هاي زيبا از معنويات داشته باشد 

*فايل به صورت wordدر يك روي قطع A4، فونت: BNazanin، سايز: 14 ، بدون Boldباشد    *مجلد(طلق وشيرازه) شده باشد.       *ارسال فايل به صورت pdfالزامي است.    *آثار ارسالي مي بايست به زبان فارسي باشد. آثار نگارش يافته با گويش هاي گوناگون مورد پذيرش نمي باشد.     *كليه آثار بايد در سال جاري توليد شده باشد(سال دانشجويي)     *درج نام و نام خانوادگي صاحب اثر الزامي است     شعر: كلاسيك، نو، سپيد، قالب هاي سنتي، نيمايي، آزاد

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

شعر

303

كاركنان

200

300

400

500

600

موضوع: با محوريت قرآن ،نماز و اهل بيت(ع)    *اماكن متبركه، نيايش، شگفتي هاي آفرينش و خلقت، طبيعت معناگرا، مراسم ملي، مذهبي و آئيني         *اندازه اثر 30*40 سانتي متر باشد.

*عكس مي تواند رنگي، سياه سفيد، آنالوگ و يا ديجيتال باشد. *ارسال فايل اصلي بافرمتpsd , Tif  يا jpgبا رزوليشن300 الزامي است.     *عكس در بسته بندي مناسب ارسال شود (به صورت رول و تا شده نباشد).      استفاده از رايانه به شرط حفظ اصالت اثر بلامانع است.

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

عكس

302

كاركنان

200

300

400

500

600

*موضوع با محوريت قرآن نماز و اهل بيت(ع)     *اندازه اثر بدون قاب دقيقا 64*44 سانتي متر        *تهيه قاب براي آثار بعهده واحد آشتيان مي باشد.

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

نقاشي

306

كاركنان

150

200

300

400

500

*موضوع با محوريت قرآن، نماز و اهل بيت(ع)، اسماء الحسني، نماز (دعا، نيايش و عبادت)، آفرينش و خلقت     *اندازه اثر حداكثر 70*50     *ارسال فايل اصلي بافرمتpsd , Tif  يا jpgبا رزوليشن300 الزامي است.    *پوستر در بسته بندي مناسب ارسال گردد (به صورت لوله و رول و تا شده نباشد).

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

طراحي (پوستر)

301

كاركنان

150

200

300

400

500

*درج نام و نام خانوادگي صاحب اثر الزامي است     *به آثار كپي شده همچنين به موضوعات مغاير امتيازي تعلق نمي گيرد.    *اثر نبايد پيشتر در مسابقه و جشنواره ديگري شركت داده شده باشد.    *اثر مربوط به همان سال جاري(سال دانشجويي) باشد.   موضوع با محوريت قرآن و اهل بيت(ع)             *اندازه اثر بدون قاب دقيقا 64*44 سانتي متر        *تهيه قاب براي آثار بعهده واحد آشتيان مي باشد.          *در رشته تذهيب: *75% كادر براي خلق اثر استفاده شود          *استفاده از رايانه جهت اجرا ممنوع مي باشد.

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

نگارگري /تذهيب

 

 

 

 

310

كاركنان

150

200

300

400

500

*درج نام و نام خانوادگي صاحب اثر الزامي است.      *به آثار كپي شده همچنين به موضوعات مغاير امتيازي تعلق نمي گيرد.    *اثر نبايد پيشتر در مسابقه و جشنواره ديگري شركت داده شده باشد.    *اثر مربوط به همان سال جاري(سال دانشجويي) باشد.   موضوع خط: يكي از آيات قرآن كريم با توجه به نوع خط با ذكر نام سوره و شماره آيه     موضوع نقاشي خط: با محوريت قرآن و اهل بيت(ع)

*اندازه اثر بدون قاب دقيقا 64*44 سانتي متر        *تهيه قاب براي آثار بعهده واحد آشتيان مي باشد.

ب-ذكر نام سوره، شماره آيه شريفه، امضا صاحب اثر و سال توليد اثر(سال جاري) الزامي است.

*درصورت عدم رعايت هر كدام از موارد (بند ب)20 امتياز كسر خواهد شد.

جهت آگاهي از شاخصهاي داوري ونحوه امتيازدهي، به سايت دانشگاه مراجعه نماييد

خط نسخ، خط ثلث و نقاشي خط

 

304

كاركنان

150

200

300

400

500

خط نستعليق و خط شكسته نستعليق

305

نکته:  1-هر فرد می تواند در یک یا چند رشته شرکت نماید ولی در هر رشته فقط یک اثر مي تواند ارائه نمايد.

2-هنرمندان گرامی آثار خود را حداکثر تا تاریخ 20/1/95تحویل کانون قرآن و عترت یا معاونت دانشجویی وفرهنگی  واحد آشتیان دهند.

3- لطفا دقت نماييد آثار توليدي مطابق با آئين نامه باشد. در صورت عدم تطبيق آثار هر بخش با شرايط آن، اثر داوري نخواهد شد.

 3- مشاهده اسامي نفرات برتر و ميزان جوايز آن ها و مشاهده كامل آئين نامه جشنواره در صفحه اصلي سايت دانشگاه

 

 

 

كانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان               

کد خبر: 925
تاریخ انتشار: 15 می 2016
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان