شاخص های داوری جشنواره هنری ،ادبی، وپژوهشی با موضوعات ،دینی ،فرهنگی واجتماعی

- شاخص های داوری و بخش پژوهشي

 

رديف

شاخص هاي داوري - نرم افزار

امتياز

1

عملياتي(امكان اجراي وظايف، صحيح بودن نتايج، تعامل با ديگر سيستم ها، عدم امكان دسترسي غير مجاز به برنامه و...).

20

2

محتوايي(دقت اطلاعات، صحت محتوا، غني سازي و تنوع فرمت هاي ديتا، قابليت همكاري، جامع و مانع بودن محتوا و...).

20

3

كاربري(قابليت فهم، كاركردن ساده با سيستم، كاربر پسندي، ظاهر جذاب و زيبا، امكان سفارشي سازي تم و...).

25

4

كارآمدي(سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو، استفاده كاربري از منابع و...).

10

5

نوع آوري(قابليت ويژه)

5

6

قابليت حمل(سادگي در انتقال نرم افزار به سيستم هاي ديگر، نصب آسان، هماهنگي با استاندارد، امكان جايگزيني نرم افزار به جاي ديگر نرم افزارهاي مشابه و...).

10

7

قابليت اطمينان(مديريت خطاها، قابليت بازيابي، قابليت پايداري و...).

10

8

جمع كل امتياز

100

 

 

 

رديف

شاخص هاي داوري - وبلاگ نويسي

 

امتياز

1

دسترس پذيري و به روزرساني (موتور جستجو، تبادل لينك با وبلاگ، حجم مناسب پست ها، سرعت بارگذاري و سازگاري با ساير مرورگرها

20

2

رابط كاربري و ناوبري (قالب وبلاگ، صفحه آرايي و ساخت لوگو، استفاده از آرشيو براي يافتن پست هاي پيشن، استفاده از لينك ثابت، سادگي ارتباط كاربر با وبلاگ

18

3

كيفيت محتوا (خلاقيت در پردازش موضوع، توليدي بودن محتواي وبلاگ)

22

4

انگيزش كاربر (جذاب بودن عنوان وبلاگ، ميزان بازيد وبلاگ، پاسخگويي و ارتباط با كاربران)

18

5

محتواي عمومي (معرفي نويسنده، هدف، داشتن ساختار سلسله مراتبي محتوا، پوشش و جامعيت محتوا)

12

6

پاسداشت زبان فارسي (زبان نگارش ساده و شيوا، رعايت اصول نگارشي و ويرايشي

10

7

جمع كل امتيازات

100

 

 

رديف

موارد مورد بررسي

شاخص هاي داوري –مقالات

حداكثرامتياز

1

ساختار مقاله

دارا بودن كليه اجزاء مقاله شامل چكيده، مقدمه، مروري بر ادبيات، يافته ها، نتايج، منابع و مأخذ به صورت محتوايي و برخوردار از نظم و ترتيب منطقي مطالب

10

2

محتواي

ميزان نوآوري مقاله(موضوع، ادبيات، روش شناسي يافته ها)

15

اهميت موضوع مقاله از لحاظ نياز جامعه علمي و اجرايي

15

ارتباط محتوا با عنوان مقاله

10

قدرت استدلال علمي نويسنده در طرح موضوع روش و يافته ها

20

ميزان كفايت، اعتبار علمي و جديد بودن منابع و مأخذ و مرتبط بودن آن با موضوع

10

تناسب روش تحقيق با موضوع مقاله

10

3

آيين نگارش مقاله

ميزان روان بودن متن و انسجام كلي در نگارش مقاله

10

4

جمع كل امتيازات

100

 

 

 

رديف

موارد مورد بررسي

شاخص هاي داوري - پايان نامه

امتياز

1

ساختار پايان نامه

دارا بودن چكيده، فهرست مقدمه، آدرس منابع و مأخذ، نظم و ترتيب منطقي فصل

30

2

محتواي پايان نامه

عنوان و موضوع پايان نامه، نوآوري و بديع بودن موضوع، ارتباط محتوا با عنوان، قدرت استدلال علمي، اعتبار علمي منابع و مأخذ و ميزان ارتباط آنها با موضوع، اهميت موضوع در رفع نياز جامعه علمي، تناسب روش تحقيق با موضوع مقاله

40

3

شيوه نگارش

رعايت اصول فهرست بندي مطالب، انسجام كلي در نگارش، عدم وجود اغلاط املايي و ويرايش، كيفيت مجلد

30

4

جمع كل امتيازات

100

 

- شاخص های داوری وبخش ادبیات:

1.شعر: كلاسيك، نو، سپيد، قالب هاي سنتي، نيمايي، آزاد

 

رديف

شاخص هاي داوري در رشته شعر

امتياز

1

فرم(كلاسيك، نو، وزن و قافيه ...)

20

2

زبان شعر(انتخاب واژگان مناسب، ايجاد بافت همگون بين واژه ها، سلامت زبان و...

20

3

زيباشناختي (زيباي صور خيال، موسيقي كلمه وكلام)

20

4

نوآوري و مضمون آفريني (وحدت، هماهنگي مضمون، محتوا، فرم، خلاقيت و...)

10

5

عاطفه(شگرد بروز هيجانات و احساسات و...)

10

6

ماندگاري و پايندگي

10

7

خوانش شعر(چشم نوازي، زبان تن، دلنوازي كلام و...)

10

8

جمع كل امتيازات

100

 

 

2-داستان نويسي: كوتاه،بلند يا داستانك

رديف

شاخص داوري در رشته داستان نويسي

امتياز

1

موضوع-تم (توجه به آزموه ها و مباني قرآني و عترت)

15

2

طرح يا پي رنگ(نقشه يا چهارچوب داستان)

15

فنون داستان نويسي شامل:

3

آغاز(شروع داستان)

10

4

شخصيت پردازي

15

5

گفتگو

10

6

زاويه ديد(روايت داستان)

10

7

حوادث(كشمكش ،تعليق،اوج داستان،پايان بندي

10

8

لحن داستان

10

9

فضا سازي(وحدت سه گانه زمان،مكان وصحنه

5

10

پرداخت

10

11

جمع كل امتيازات

100

 

 

3-نمايشنامه نويسي:

4-فيلم نامه نويسي:

 

شاخص هاي داوري در رشته هاي نمايشنامه نويسي و فيلم نامه نويسي

1

شاخص هاي داوري

امتياز

شاخص هاي داوري

امتياز

2

موضوع، مضمون و انديشه

10

زبان نمايشي

10

3

شخصيت پردازي

10

خلاقيت و نوآوري

10

4

ساختار دراماتيك

10

ويژگي هاي شاخص

10

5

قلبليت اجرايي

10

اولويت هاي جشنواره و تأثيرگذاري

10

6

ديالوگ پردازي

10

نظر ويژه داور

10

جمع كل امتيازات

100

 

 

 

- شاخص های داوری وبخش هنری:

1- نگارگري (تذهيب وگل مرغ)

*اندازه اثر حداكثر 70*50 سانتي متر باشد.

*75% كادر براي خلق اثر و داراي قاب باشد.

*استفاده از رايانه جهت اجرا ممنوع مي باشد.

* از رنگ طلایی اصل استفاده شود

 

رديف

شاخص هاي داوري در رشته نگارگري/تذهيب

امتياز

1

طراحي

30

2

استفاده از رنگ هاي ناب سنتي

20

3

اجراي خوب

30

4

خلاقيت و نوآوري در اثر با توجه به اصول و مباني آن

20

5

جمع كل امتيازات

100

 

 

2.خوشنويسي: (ثلث، نسخ، نستعلق، شكسته نستعليق).

*اندازه حداكثر 70*50 سانتي متر و داراي قاب باشد.

الف-شرکت کننده چنانچه در بخش دینی شرکت می نماید يكي از آيات قرآن كريم را انتخاب نماید .

ب-ذكر نام سوره و آيه شريفه دربخش دینی و  امضا صاحب اثر و سال توليد اثر(سال جاري) برای تمامی بخش ها (دینی وفرهنگی ) الزامي است.

*درصورت عدم رعايت هر كدام از موارد 30 امتياز كسر خواهد شد.

 

3.نقاشي خط:

*اندازه حداكثر 70*50 سانتي  متر و داراي قاب باشد.

 

 

شاخص هاي داوري در رشته (خوشنویسی ونقاشي خط)

رديف

شاخص هاي داوري

امتياز

رديف

شاخص هاي داوري

امتياز

1

انتخاب موضوع

10

5

قدرت دست(اجرا) صاحب اثر

20

2

تركيب بندي (رعايت كرسي، خط كشي، خلوت و جلوت)

20

6

انتخاب رنگ مركب با توجه به موضوع

10

3

كادربندي مناسب (از نظر ديد بصري)

20

7

انتخاب كاغذ مناسب (زمينه كاغذ) از نظر زيباشناسي

10

4

كيفيت اثر

10

8

جمع كل امتيازات

100

 

 

4.نقاشي:

 

5. سياه قلم:

*اندازه اثر حداكثر 70*50 و داراي قاب باشد.

 

رديف

شاخص هاي داوري در رشته نقاشي و سياه قلم

امتياز

1

ارتباط اثر با موضوع جشنواره

20

2

ايجاد جذابيت بصري جهت جذب مخاطب

15

3

تسلط هنرمند بر عناصر بصري(تركيب بندي، رنگ و...)

25

4

نحوه بيان جانمايه موضوع در اثر (تأثير آيه يا سوره مورد نظر)

25

5

ساختار زيبايي شناختي اثر

15

6

جمع كل امتيازات

100

 

6.قالي بافي:

*فرش(دستي) سجاده اي اندازه اثر حداكثر 30*50 و بدون قاب باشد.

*چنانچه شرکت کننده در بخش دینی شرکت نماید می بایست متن مزین به آیه مبارک قرآن کریم باشد .

*اثر باید به همراه نقشه (پلان باشد)

 *در بخش قالی بافی در صورت لزوم از شرکت کننده امتحان مجدد به عمل می آید.

 

 

رديف

شاخص ها داوري در رشته قالي بافي

امتياز

1

موضوع

20

2

رنگ، طرح

15

3

تركيب بندي، موارد(material) (انتخاب خامه و نخ مرغوب)

25

4

بافت(ظرافت دقت)

25

5

خلاقيت، تكنيك بافت

15

6

جمع كل امتيازات

 

100

 

 

7.مشبك، معرق و منبت:

*داوطلب مي تواند از فلز، چوب و يا غيره استفاده كند.

*اندازه اثر حداكثر 70*50 و داراي قاب باشد.

 

 

رديف

شاخص هاي داوري در رشته هاي مشبك، معرق و منبت

امتياز

1

موضوع اثر

20

2

خلاقيت و تكنيك اجراء

25

3

طراحي شامل اسليمي و طرح هاي اصيل ايراني هماهنگي نقش و اجرا با هويت ايراني و اسلامي

25

4

انتخاب و تركيب بندي از نظر همخواني با رنگ و جنس و اصالت اثر

20

5

ظرافت كار و نصب دقيق اجزاء متناسب با تكنيك هاي هنر سنتي

10

6

جمع كل امتيازات

100

 

 

 

 

 

8- فيلم كوتاه :

 

شاخص هاي داوري در رشته فيلم كوتاه

امتياز

1

فيلم نامه (تم وايده، داستان، شخصيت پردازي

20

2

كارگرداني و بازيگري(پرداخت، دكوپاژ، انتخاب بازيگران و پرداخت بازي ها، انتخاب بازيگران)

30

3

تصوير و صدا (تركيب بندي تصوير، كيفيت تصاوير، نور پردازي، صدا)

20

4

تدوين (ريتم(تمپو)تداوم، رعايت اصل تدوين، موسيقي)

10

5

نكات برجسته(پرداخت محتوا، انتقال پيام، خلاقيت ويژه)

20

8

جمع كل امتيازات

100

 

 

 

 

9-پويانمايي(انيميشن)

 

شاخص هاي داوري در رشته پويانمايي(انيميشن)

امتياز

1

ايده يابي و پردازش ايده در فيلمنامه

30

2

هماهنگي ايده با اجرا(انتخاب تكنيك)

30

3

گرافيك ديزاين و تحرك سازي

40

4

جمع كل امتيازات

100

 

 

 

 

10-نماهنگ (كليپ تصويري):

 

رديف

شاخص هاي داوري نماهنگ قرآني(كليپ تصويري):

امتياز

1

ايده پردازي

20

2

هماهنگي مفهومي اثر و موسيقي

40

3

فن آوري و اجرا

40

4

جمع كل امتيازات

100

 

 

 

 

11- طراحي پوستر :

*اندازه اثر حداكثر 70*50

*ارسال فايل اصلي بافرمتpsd , Tif  يا jpgبا رزوليشن300 الزامي است.

*پوستربرروی فوم الصاق و در بسته بندي مناسب ارسال گردد (به صورت لوله و رول و تا شده نباشد).

 

شاخص هاي داوري در رشته طراحي پوستر

رديف

شاخص داوري

امتياز

رديف

شاخص داوري

امتياز

1

رعايت حداكثر ابعاد پوستر

5

8

زيباشناسي و معناگرايي

6

2

بهره گيري از كنتراست مناسب

7

9

تايپوگرافي

8

3

تركيب رنگ ها

12

10

فرم و تكنيك

10

4

طراحي لوگو

12

11

پويايي و ايجاز

6

5

اندازه كلمات(لوگو از فاصله 3 متري خوانا باشد و ساير فونت ها

4

12

نوآوري و خلاقيت

12

6

انطباق با موضوع جشنواره

12

13

استفاده از عناصر مناسب و ميزان انتقال مفهوم

6

جمع كل امتيازات

100

 

 

 

12- عكس:

*اندازه اثر 70*50 سانتي متر باشد.

*عكس مي تواند رنگي، سياه سفيد، آنالوگ و يا ديجيتال باشد.

*ارسال فايل اصلي بافرمتpsd , Tif  يا jpgبا رزوليشن300 الزامي است.

*عكس بر روی فوم ارسال شود (به صورت رول و تا شده نباشد).

استفاده از رايانه به شرط حفظ اصالت اثر بلامانع است.

 

رديف

شاخص داوري در رشته عكس

امتياز

1

كيفيت مناسب

17

2

تركيب بندي صحيح و استفاده ي درست از عناصر بصري

15

3

خلاقيت و نوآوري و نگاه متفاوت در عكاسي

15

4

به كارگيري عناصر فرهنگي ايراني و اسلامي

11

5

رعايت اصول اوليه عكاسي

18

6

استفاده از تكنيك

8

7

نگاه عكاسانه

8

8

پيام

8

9

جمع امتيازات

10

 

 

 

 

کد خبر: 926
تاریخ انتشار: 15 می 2016
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان