شیوه تنظیم وارسال آثار جشنواره هنری ،ادبی، وپژوهشی با موضوعات ،دینی ،فرهنگی واجتماعی

شیوه نامه تنظیم وارسال آثار در بخش هنری :

منظور از رشته های هنری شامل  نقاشی،طراحی ،نگارگری (تذهیب وگل سرخ )،سیاه قلم ،نقاشی خط،خوشنویسی(خط نستعلیق،خط نسخ ،خط ثلث ،خط شکسته نستعلیق )،قالی بافی،مشبک،معرق،منبت،پویانمایی،عکس،فیلم کوتاه،نماهنگ می باشد.

1- تهیه قاب به عهده واحد می باشد.نوع،جنس ورنگ قاب ترجیحا ساده ،چوبی ومشکی باشد.

2- طول وعرض حاشیه اثر (پاسپارتو)6  الی8سانتیمترباشد.

3-آثاری که دارای قاب می باشند ابعاد اعلام گردیده بااحتساب حاشیه اثر (پاسپارتو)می باشد.

4- درج نام نام خانوادگی صاحب اثر الزامی است.

5- فیلم های ارسالی می بایست با موضوعات داستانی ،مستند وداستانی مستند باشد.

6- به فیلم های برگزیده که بیش از یک کارگردان ،نویسنده وتهیه کننده داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.

7-نام فیلم وفیلم ساز ومدت زمان فیلم به طور کامل برروی هر فیلم درج شود.

8-فیلم کوتاه:زمان حداقل 10 وحداکثر 30دقیقه.

9-پویانمایی (انیمیشن):زمان حداقل 5 وحداکثر8دقیقه(بتاکم،DVD،16ویا 35م م،)باشد

10- نماهنگ(کلیپ):زمان حداقل 3وحداکثر دقیقه (تصویری).

11-لازم است نسخه اصلی (فیلم ،نماهنگ وپویانمایی)دریک نسخه  DVDقابل پخش با دستگاه رایانه وسیستم  پخش خانگی)ارسال شود.

12- فیلم هایی که استاندارد های فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند ازپخش مسابقه حذف می گردند.

13-تهیه فیلم ها با هر نوع تکنیک آزاد می باشد

شیوه نامه تنظیم وارسال آثار در بخش پژوهشی:

الف- مقاله :

1- دینی شامل مقالات قرآن وعترت(ع)

2-فرهنگی واجتماعی.

مقالاتی که در حوزه زبان وادبیات فارسی با نگارش متون رسا وشیوا،استفاده از معادل های مناسب فارسی برای واژ ه های بیگانه ورعایت قواعد دستوری ،زبان فارسی راپاس داشته باشند.

-شیوه نگارش مقالات:

1-فایل به صورت wordودر یک روی قطع A4،فونت:B nzanin،سایز:12،بدون Boldباشد.

2-مقاله به شکل کتاب ومجلد شده نباشد بلکه به (طلق وشیرازه)شده باشد.

3-ارسال فایل به صورت فایل  pdfالزامی است.

4-مقاله می بایبستی دارای نام خانوادگی،نام،عنوان،شماره صفحه،نتایج تحقیق ودر صورت امکان چگونگی ارتباط وکابرد آن در جامعه ،در پایان یاد شود  .

5-دارای چکیده ای حدود 200واژه ای که در بردارنده عنوان،روش تحقیق ،ضرورت تحقیق،دستاوردو نتایج تحقیق باشد.

6-مقاله ارسال شده عودت داده نمی شود.

نکات مهم:هریک از موارزد زیر تنهایی می تواند موجب رد مقاله شود:

-عدم رعایت ساختار مقالات علمی.

-مقاله متعلق به دیگری باشد.

-مقاله برگرفته  از اینترنت باشد.

-مقاله فاقد فهرست منابع وهرگونه ارجاع واستناد باشد

-مدیر فرهنگی و اجتماعی واحد می بایست تحقیق ارائه شده رابا موضوع آیین نامه تطبیق وتایید نماید.

-واحد لازم است مقالات وبا تحقیقات دریافتی را پس از بررسی و مطابقت باارزش های علمی ومعیارهای تعیین شده به دبیرخانه ارسال نمایند.

ب-پایان نامه :

1-دینی شامل پایان نامه های قرآن عترت (ع).

2-فرهنگی واجتماعی.

نکته:

1-پایان نامه باید حداکثر مربوط به 2سال اخیر باش(دارای امتیاز 18به بالا).

2-علاوه بر نسخه چاپی ارسال فایل به صورت  pdfالزامی می باشد

ج-نرم افزار:

-نرم افزار های کامپیوتری(Pc)

-نرم افزارهای موبایلی

1-با موضوعات مربوط به علوم قرآنی ،تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی و....باشد.

2-نرم افزار نباید پیشتر به بازار عرضه ویادر مسابقه یا جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد.

3-کار به صورت گروهی امکان پذیر است لیکن نهایتا یک جایزه به اثر برگزیده داده می شود.

4-اثر مربوط به همان سال تحصیلی (سال جاری )باشد.

د- وبلا گ نویسی:

1- موضوعات مربوط به علوم قرآنی (شخصیت پیامبر اسلام (ص)،سیره اهل بیت (علیهم السلام )،پیام های قرآنی (وحدت وهمبستگی ،محبت ومهربانی ،احترام به والدین،همت وتلاش ،نماز،انفاق،عفاف وحجاب).

2- فرهنگی واجتماعی و (فرهنگ ایرانی –اسلامی ،وحدت اخلاق،صلح وسلام ،اقوام وخانواده،سلامت اجتماعی،نشاط اعتماد،آسیب های اجتماعی،روابط دختر وپسر و....باشد.

3- وبلاگ نباید پیشتر به بازار عرضه ویا در مسابقه یا جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد.

4-آدرس وبلاگ در سامانه ثبت نام به طور خوانا و دقیق درج شود .
 5- وبلاگ می بایست مربوط به یک نفر باشد(کار گروهی  یا وبلاگ گروهی قابل قبول نیست.

6-وبلاگ دارای محتوای مجرمانه (موارد قانون جرایم رایانه ای،خلاف عفت عمومی،اخلاق اسلامی و..)نباشد

شاخص ها ارزیابی (بخش متنی ،بخش فتو بلاگ ، بخش پادکست وبخش ویدئو کست)

 

 

 

 

کد خبر: 927
تاریخ انتشار: 15 می 2016
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان