اسامی افرادی که در بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامی از 2 نمره تشویقی در دروس عمومی برخوردارشدند

نام ونام خانوادگی

امتیاز

رشته

کد داوطلب

ردیف

محمدرضا بوالحسنی

600

احکام برادران

153006

1

مهدی شکری

720

احکام برادران

153007

2

عباس دوست محمدی

500

احکام برادران

153012

3

اسماعیل آبابایی

600

احکام برادران

153015

4

سعید الفیده

780

احکام برادران

153033

5

رحیم شیخ هادی

520

احکام برادران

153037

6

علی محمدی

520

احکام برادران

153042

7

مهدیه جمالی

740

احکام خواهران

153078

8

یگانه مفصودی

600

احکام خواهران

153079

9

محبوبه جلایی

600

احکام خواهران

153080

10

منصوره چراغعلیگل

820

احکام خواهران

153091

11

هادی آشتیانی

700

نماز

153120

12

نداعابدی

740

نماز

153133

13

مهدی والیخواه

980

تفسیر قرآن کریم

256508

14

معصومه طاهری

520

تفسیر قرآن کریم

153134

15

فاطمه اوسطی

800

نماز

153135

16

زهرا عطایی

560

نماز

153138

17

زهرا قربانپور

640

نماز

153139

18

مژگان پارسا

580

نماز

153141

19

زهرا مقصودی

760

نماز

153142

20

علی خسروانی

560

زندگی پیامبر(ص)

153172

21

اعظم نورمحمدی

820

زندگی پیامبر(ص)

153196

22

معصومه محمدعلی پور

640

زندگی پیامبر(ص)

153197

23

لیلا شیر جزی

620

زندگی پیامبر(ص)

153198

24

فاطمه سادات لطفی

620

زندگی پیامبر(ص)

153199

25

صدیقه چنگی آشتیانی

960

ترجمه قرآن کریم به انگلیسی

153224

26

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی

امتیاز

رشته

کد داوطلب

ردیف

حمید محبی آشتیانی

540

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

153231

27

سجاد محمدزمانی

680

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

153233

28

مهدیه محبی آشتیانی

640

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

153239

29

اکرم محمدی

780

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

153240

30

نرگس مقصودی

860

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

153241

31

محمدعلی واحدیان

520

زندگی چهارده معصوم (ع)

153252

32

امیر احمدی آشتیانی

700

زیارت عاشورا وجامعه کبیره

153283

33

مهدیه سلیمانی

660

زیارت عاشورا وجامعه کبیره

153293

34

زهرا رمضانی

760

زیارت عاشورا وجامعه کبیره

153295

35

فردوس سعیدی نیا

500

زیارت عاشورا وجامعه کبیره

153296

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر: 932
تاریخ انتشار: 15 می 2016
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان