آرشیو خبر

نحوه بررسی مجوز ثبت نام در سامانه آموزش

جهت بررسی مجوز انتخاب واحد از مسیر زیر وارد پردازش اطلاعات جامع دانشجو شوید.

آموزش -->اطلاعات جامع دانشجو

 

نحوه ارزشیابی اساتید در سامانه آموزش

- از مسیر زیر فرم ارزشیابی را باز نمایید.

ارزشیابی و ثبت آراء --> استاد --> پاسخگویی به سوالهای ارزشیابی

نحوه ثبت اعتراض نمرات در سامانه آموزش

جهت ثبت اعتراض نمرات در سامانه گلستان ابتدا از منوی اصلی به مسیر زیر مراجعه نمایید:

آموزش --> اطلاعات جامع دانشجو

دستیابی سریع به یک گزارش یا پردازش بدون استفاده از منوها در سامانه آموزش

برای اینکه بتوانید بدون استفاده از منوها در سامانه گلستان یک گزارش یا پردازش را بارگذاری نمایید می توانید از میله ابزار انتهایی صفحه اصلی گلستان (شکل زیر) استفاده نمایید:

نحوه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در سامانه آموزش

برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل، از منوی «آموزش – دانشجو – درخواست ها – درخواست گواهی اشتغال به تحصیل» فرم درخواست را باز نمایید.

روش رفع مشکل برخی از دانشجویان در عدم امکان ورود به سامانه آموزش

اگر در هنگام ورود به سامانه گلستان با خطاهای «بیش از تعداد مجاز نمی توانید از این امکان (امکانات) استفاده کنید» مواجه شدید کافی است روی گزینه «تنظیمات» کلیک کرده و سپس گزینه «غیر فعال کردن صفحات

راهنمای نحوه انتخاب واحد (ثبت نام) و حذف و اضافه (ترمیم) در سامانه آموزش

راهنمای استفاده از فرم ثبت نام اصلی و ترمیم سامانه گلستان

فرم ثبت نام را از منوی ثبت نام --> عملیات ثبت نام --> ثبت نام اصلی کلیک نمایید.در ادامه

 

نحوه پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی در سامانه آموزش

پس از ورود به سیستم از مسیر زیر فرم پرداختهای الکترونیکی دانشجو را باز نمایید:

آموزش --> شهریه --> پرداختهای الکترونیکی دانشجو

راهنمای نحوه انتخاب واحد (ثبت نام) و حذف و اضافه (ترمیم) در سامانه آموزش

نحوه مشاهده زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه در سامانه آموزش

زمان انتخاب واحد بر اساس اولویتهاي 1- تعداد واحد باقيمانده 2- معدل كل توسط سامانه گلستان برای هر دانشجو تعیین شده است و دانشجو می تواند با ورود به سامانه و طی یکی از دو مسیر زیر از زمان اختصاص یافت