آرشیو خبر

مدارک، شرایط و اقدامات لازم جهت تسریع در امور فراغت از تحصیل

مدارک، شرایط و اقدامات لازم جهت تسریع در امور فراغت از تحصیلدانشجویان عزیز جهت تسریع در انجام امور فراغت از تحصیل خود می توانند قبل از گذراندن کلیه دروس دوره تحصیلی، با مراجعه به حوزه آموزش دانشگاه

موارد تحویل طرح نهایی برای مقطع کارشناسی

فاز مطالعات شامل دفترچه مطالعات A4  که خلاصه مطالعات و روند طراحی را در بر داشته باشد

نقشه های فاز یک

سایت پلان مقیاس 1 به 250 یا  1 به 400