نحوه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در سامانه آموزش

برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل، از منوی «آموزش – دانشجو – درخواست ها – درخواست گواهی اشتغال به تحصیل» فرم درخواست را باز نمایید.

به کمک این فرم دانشجو می تواند به هر تعداد دلخواه، تقاضای صدرور گواهی اشتغال به تحصیل نماید. تقاضاهای صادره بر حسب نوع تاییدیه لازم، توسط مسئولین مورد نظر بررسی و تایید شده، گواهی مورد نظر صادر و امضا و تحویل خواهد شد.

لازم است دانشجو در ترم مورد نظر فعال بوده و در همان ترم ثبت نام کرده باشد. در صورتیکه دانشجو در ترم مورد نظر مهمان در دانشگاه دیگر باشد و یا از مرخصی تحصیلی استفاده کرده باشد، امکان درخواست گواهی وجود ندارد.

مراحل ثبت درخواست :

1- بعد از ورود به این صفحه مشخصات دانشجو مانند شماره دانشجویی و ... مشخص شده است.

2- درخواست جدید به این صورت انجام می گیرد که کاربر بر حسب ضرورت، نوع نامه اشتغال به تحصیل را مشخص نموده و سپس با استفاده از راهنماهای موجود «(؟)» شهر و اداره محل ارسال را مشخص می نماید. در صورتی که هر یک از مقادیر کد شهر و اداره محل ارسال در راهنما موجود نباشد، نام آنها توسط کاربر تایپ می شود، جهت این کار لازم است نوع گواهی اشتغال به تحصیل «سایر» انتخاب شود.

3- در صورتی که نیاز باشد گواهی اشتغال برای اداره و سازمان خاصی صادر نشود، فقط کافی است نوع نامه اشتغال «سایر» انتخاب شده و سایر موارد خالی انتخاب شوند.

4- در انتها جهت ثبت درخواست روی گزینه «اعمال تغییرات» کلیک نمایید، که در صورت موفقیت آمیز بودن، یک سطر که حاوی اطلاعات درخواست دانشجو می باشد، به جدول زیرین فرم اضافه می گردد.

5- پس از انجام عملیات، لازم است درخواست، توسط مسئولین مربوطه تایید شود.

کد خبر: 139
تاریخ انتشار: 03 فوریه 2016
تعداد بازدید: [totalcount]
ارسال به دوستان