کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
42% (121 رای)
تحویل حضوری پرونده
9% (27 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
6% (17 رای)
امور تغذیه
10% (29 رای)
امور خوابگاه
7% (20 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
26% (76 رای)
تمام آرا: 290
فارسی