کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
40% (55 رای)
تحویل حضوری پرونده
5% (7 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
10% (14 رای)
امور تغذیه
4% (5 رای)
امور خوابگاه
3% (4 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
38% (51 رای)
تمام آرا: 136
فارسی