کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
40% (57 رای)
تحویل حضوری پرونده
5% (7 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
10% (14 رای)
امور تغذیه
5% (7 رای)
امور خوابگاه
4% (6 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
36% (52 رای)
تمام آرا: 143
فارسی