کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
42% (68 رای)
تحویل حضوری پرونده
7% (11 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
9% (14 رای)
امور تغذیه
5% (8 رای)
امور خوابگاه
4% (7 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
33% (54 رای)
تمام آرا: 162
فارسی