پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

اعزام دانشجويان واحد آشتيان به دوره تكميلي ياران فرهنگ

با توجه به برگزار شدن مرحله مقدماتي چهارمين دوره آموزشي ياران فرهنگ در شهريور ماه سال جاري(1390) اولين مرحله تكميلي دوره چهارم آغاز شد.

 

در اين دوره تعداد پنج نفر از دانشجويان برادر واحد آشتيان به اردوي تكميلي به ميزباني واحد محلات و تعداد نه نفر از دانشجويان خواهر به اردوي تكميلي به واحد خرم آباد اعزام شدند.

 

ارجاع: ايكنا

اخبار دانشگاه

آرشیو