پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

مشاهده دستورالعملها و آیین نامه های جدید بسیج اساتید

دستورالعمل انتخاب استاد بسیج نمونه

دانلود

 

فرم را پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 20/3/93 تحویل دفتر ریاست دهند.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

جهت مشاهده دستورالعملها و آیین نامه های جدید بسیج اساتید به لینک زیر مراجعه نمایید:

حلقه های علمی بسیج اساتید

آخرین دستورالعملهای جدید

دستورالعمل اجرایی برگزاری نشستهای بصیرتی 6ماهه دوم سال 92

دستورالعمل اجرایی اداره و راه اندازی حلقه های علمی

اخبار دانشگاه

آرشیو