پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش شفاهي دانشجويان

تاريخ آزمون شفاهي اساتيد، دانشجويان و كاركنان:  پنج شنبه 1394/9/26

 

رشته ها و جوايز بخش شفاهي دانشجويان

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

شماره رشته

عنوان رشته

جوايز نفرات برتر در سطح واحد

به هزار تومان

جوايز نفرات برتر استاني

به هزار تومان

جوايز نفرات برتر كشوري

به هزار تومان

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

230

حفظ جزء 30 قرآن كريم

150

130

120

--

--

--

--

--

--

231

حفظ سه جزء متوالي

180

160

140

200

180

160

--

--

--

232

حفظ قرآن کریم 5 جزء

200

180

150

250

220

200

500

400

300

233

حفظ قرآن کریم 10 جزء

300

280

250

350

320

300

800

700

600

234

حفظ قرآن کریم 20 جزء

350

320

300

500

450

400

1200

1000

800

235

حفظ قرآن کریم 30 جزء

400

380

350

600

550

500

1500

1200

1000

236

قرائت قرآن با صوت

250

230

200

450

400

350

700

600

500

237

قرائت قرآن ترتيل

180

150

120

300

250

200

500

400

300

238

اذان        (ويژه برادران)

150

120

100

180

150

120

--

--

--

 

2-جوايز تشويقي: اضافه شدن 2 نمره تشويقي به پايان ترم دروس گروه معارف ويژه كليه شركت كنندگان

 

 

اخبار دانشگاه

آرشیو