پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

مقالات استاد گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان در مجله پيام دانشگاه ملي تاجيکستان به چاپ رسيد

مقالات مربوط به استاد گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان در مجله پيام دانشگاه ملي تاجيکستان به چاپ رسيد .
 مقالات دکتر امير محسن رستگار با عناوين : 1-: تاثير کار آفريني بر رشد اقتصادي و اجتماعي کشور 2-: کار آفريني از ديدگاه اقتصاد دانان3-: انواع مدلهاي کار آفريني در شماره هاي 4و5و6 مجله پيام دانشگاه ملي تاجيکستان که متولي آن دانشگاه ملي تاجيکستان مي باشد و زير نظر وزارت علوم روسيه است به چاپ رسيد .

اخبار دانشگاه

آرشیو