پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

نمره آزمون مسابقات سراسري قرآن و عترت، كتبي اساتيد و دانشجويان

با توجه به برگزاري مسابقات سراسري قرآن و عترت، بخش كتبي در تاريخ 1393/09/11 و شفاهي در تاريخ 13و 1393/09/12 ، نمره آزمون كتبي دانشجويان و اساتيد به شرح زير مي باشد.

رتبه هاي برتر مسابقات به همراه ميزان هديه نقدي را از اينجا ببينيد

 

هنوز مهلت ثبت نام و بهره مندي از مزايا وجود دارد: بخش هنري همين دوره از مسابقات ، كليك كنيد

 

 

راهنماي نحوه دريافت 2 نمره تشويقي شركت كنندگان، كليك كنيد

 

 

امتياز دانشجويان بر اساس شماره داوطلبي

شماره داوطلبي رشته آزمون شماره دانشجويي نمره آزمون
127066 مفاهيم نهج البلاغه 911100574 495
162752 نماز 930359346 550
180410 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 9303067830 565
190268 احكام خواهران 9334048920 655
199309 احكام خواهران 930407644 640
249274 نماز 930489742 575
251086 مفاهيم نهج البلاغه 930484034  
252820 نماز 920618285 765
253160 ترجمه قرآن به انگليسي 920145310 620
253220 حفظ وترجمه ادعيه زيارت 920589381 480
281066 تفسير قرآن كريم 9124528918 755
281400 حفظ وترجمه ادعيه زيارت 930573380 550
281427 ترجمه فارسی قرآن 930400231 765
281680 احكام خواهران 930403034 550
302215 احكام خواهران 9189605879 725
302624 نماز 930343987 635
303082 مفاهيم نهج البلاغه 900743657 590
306981 تفسير قرآن كريم دانشجويان 105
306995 تفسير قرآن كريم 910901074 810
306996 زندگاني چهارده معصوم 8940610072 405
306997 تفسير قرآن كريم 930356841 890
306998 زندگاني چهارده معصوم 930576912 555
307000 زندگاني چهارده معصوم 911079808 910
307001 زندگاني چهارده معصوم 910610145 880
307002 زندگاني چهارده معصوم 920548492 415
307011 حفظ وترجمه ادعيه زيارت 900406416 205
307012 حفظ وترجمه ادعيه زيارت 900076293 200
307013 حفظ وترجمه ادعيه زيارت دانشجويان 610
307014 حفظ وترجمه ادعيه زيارت 910806587 395
307015 حفظ وترجمه ادعيه زيارت 9207974471 605
307026 نماز 920116091 855
307027 نماز 920212330 120
307028 نماز 900406405 825
307029 نماز 900406373 825
307030 نماز 910810009 570
307031 نماز 910724760 160
307032 نماز 933207539 150
307033 نماز 900406342 320
307034 نماز دانشجويان 235
307035 نماز 900375476 155
307036 نماز دانشجويان 725
307051 ترجمه قرآن به انگليسي 900593622 195
307052 ترجمه قرآن به انگليسي 910738877 -25
307053 ترجمه قرآن به انگليسي 860459109 515
307054 ترجمه قرآن به انگليسي 920132327 975
307055 ترجمه قرآن به انگليسي 911117339 215
307056 ترجمه قرآن به انگليسي 900999645 0
307061 احكام خواهران 922046528 225
307062 احكام خواهران 900379765 165
307063 احكام خواهران 910192604 230
307064 احكام خواهران 900406331 180
307065 احكام خواهران 8923710065 200
307066 احكام خواهران 910559670 150
307067 احكام خواهران 921968665 280
307068 احكام خواهران 900406345 140
307069 احكام خواهران 900522381 165
307070 احكام خواهران 911846811 655
307071 احكام خواهران 900406341 665
307072 احكام خواهران 903540002 225
307073 احكام خواهران 922009603 315
307074 احكام خواهران 910559672 375
307075 احكام خواهران 920182705 115
307076 احكام خواهران 910246517 375
307077 احكام خواهران دانشجويان 205
307078 احكام خواهران 890447701 105
307079 احكام خواهران 900406718 110
307091 احكام خواهران 920188544 260
307092 احكام خواهران 920184982 280
307093 احكام خواهران 890447967 155
307094 احكام خواهران 910967896 100
307095 احكام خواهران 9127410004 50
307096 احكام خواهران 911133195 285
307097 احكام خواهران 9111675484 125
307121 احكام برادران 900316659 375
307122 احكام برادران دانشجويان 130
307123 احكام برادران 910359683 370
307124 احكام برادران 921946035 250
307125 احكام برادران 900316677 150
307126 احكام برادران 922012614 500
307127 احكام برادران 900638410 55
307128 احكام برادران 922534188 475
307129 احكام برادران دانشجويان 75
307130 احكام برادران 920247205 375
307131 احكام برادران 911857001 125
307132 احكام برادران 904150001 80
307133 احكام برادران دانشجويان 410
307134 احكام برادران دانشجويان 750
307135 احكام برادران دانشجويان 630
307136 احكام برادران 910063266 400
307137 احكام برادران دانشجويان 170
307138 احكام برادران 890447881 285
307139 احكام برادران 890447797 205
307140 احكام برادران 9103511078 450
307141 احكام برادران 910357642 455
307142 احكام برادران 910312225 480
307144 احكام برادران 900406419 555
307145 احكام برادران 920168668 415
307146 احكام برادران 932156701 355
307147 احكام برادران 920169552 390
307148 احكام برادران 920181744 355
307149 احكام برادران 910349320 295
307150 احكام برادران 932156771 275
307151 احكام برادران 910116188 275
307152 احكام برادران 910815547 390
307153 احكام برادران دانشجويان 280
307154 احكام برادران دانشجويان 255
307155 احكام برادران 930040311 -45
307156 احكام برادران 920665363 150
307157 احكام برادران 900555980 150
307158 احكام برادران 910183587 150
307159 احكام برادران 880462664 220
307160 احكام برادران دانشجويان 405
307161 احكام برادران دانشجويان 215
307162 احكام برادران دانشجويان 115
307163 احكام برادران 890447704 50
307165 احكام برادران 910922800 80
307166 احكام برادران دانشجويان 150
307167 احكام برادران 921911569 225
307168 احكام برادران 911852001 300
307169 احكام برادران 921869877 225
307170 احكام برادران 900406408 400
307171 احكام برادران 922039155 275
307172 احكام برادران 922038916 55
307173 احكام برادران 911225525 100
307174 احكام برادران 910815113 250
307175 احكام برادران 910026999 300
307176 احكام برادران 890447208 300
307181 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 900633484 125
307182 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 920716586 120
307183 زندگاني پيامبر اعظم(ع) دانشجويان 555
307184 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 910978143 425
307185 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 900406417 125
307186 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 920112955 480
307187 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 900475236 175
307188 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 900406354 680
307189 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 911237099 630
307190 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 9126001496 655
307191 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 920281805 400
307192 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 920281309 730
307193 زندگاني پيامبر اعظم(ع) دانشجويان 100
307194 زندگاني پيامبر اعظم(ع) دانشجويان 175
307195 زندگاني پيامبر اعظم(ع) دانشجويان 300
307206 زندگاني پيامبر اعظم(ع) دانشجويان 875
307207 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 920185699 540
307208 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 920170130 205
307209 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 890447691 230
307210 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 9004090640 -30
307211 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 922046383 295
307212 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 920228890 75
307213 زندگاني پيامبر اعظم(ع) 89044754 405
307231 ترجمه فارسي قرآن 910093219 270
307232 ترجمه فارسي قرآن 932289442 450
307233 ترجمه فارسي قرآن 911147047 460
307241 مفاهيم نهج البلاغه 930565720 730
307242 مفاهيم نهج البلاغه 910823121 830
307243 مفاهيم نهج البلاغه 891140567 195
318084 احكام خواهران 930333984 730
707164 احكام برادران 890448148 265
3407143 احكام برادران 932278484 410
  احكام برادران 9139063825  
  احكام خواهران 9125380287  

 

امتياز اساتيد بر اساس شماره داوطلبي

شماره داوطلبي رشته آزمون شماره دانشجويي نمره آزمون
300005 تفسير قرآن كريم اساتيد 950
306951 تفسير قرآن كريم اساتيد 330
306952 تفسير قرآن كريم اساتيد 325
306953 تفسير قرآن كريم اساتيد 635
306954 تفسير قرآن كريم اساتيد 975
306955 تفسير قرآن كريم اساتيد 125
306956 تفسير قرآن كريم اساتيد 200
306957 تفسير قرآن كريم اساتيد 610
306958 تفسير قرآن كريم اساتيد 220
306959 زندگاني چهارده معصوم اساتيد 900
306960 زندگاني چهارده معصوم اساتيد 125
306961 زندگاني چهارده معصوم اساتيد 325
306962 زندگاني چهارده معصوم اساتيد 50
306963 زندگاني چهارده معصوم اساتيد 155
306967 ترجمه قرآن به انگليسي اساتيد 800
306968 ترجمه قرآن به انگليسي اساتيد 850
306969 ترجمه قرآن به انگليسي اساتيد 800
306971 ترجمه قرآن به انگليسي اساتيد 620
306972 ترجمه قرآن به انگليسي اساتيد 325
306973 ترجمه قرآن به انگليسي اساتيد 560
306975 مفاهيم نهج البلاغه اساتيد 610
306976 مفاهيم نهج البلاغه اساتيد 540
306977 مفاهيم نهج البلاغه اساتيد 230
306978 مفاهيم نهج البلاغه اساتيد 430

اخبار دانشگاه

آرشیو