پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

قابل توجه ثبت نام كنندگان در بيستمين جشنواره هنري قرآن و عترت

ضمن عرض سلام و تبريك سال جديد خدمت كليه عزيزان

 

به اطلاع مي رساند كليه عزيزاني كه در جشنواره هنري ثبت نام كرده اند هرچه سريعتر نسبت به تحويل اثار خود به كانون هاي قرآن و عترت و يا معاونت فرهنگي و اجتماعي اقدام نمايند

آخرين مهلت تحويل آثار تا 25 فروردين 1394

 

 

ضمنا كليه عزيزاني كه ثبت نام نموده اند لازم است تا شماره ملي و شماره دانشجويي خود را به همراه نام و نام خانوادگي، به سامانه پيامكي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان به شماره زير ارسال نمايند

3000700891

farhangiashtian@chmail.ir

 

چنانچه عزيزاني هستند كه هنوز ثبت نام نكرده اند مي توانند همزمان با تحويل آثار خود، اقدام به ثبت نام نمايند

 

جهت آگاهي از رشته ها و جوايز جشنواره كليك نماييد

 

 

چنانچه رشته ثبت نامي خود را فراموش كرده ايد مي توانيد از ليست زير موارد ثبت نامي خود را ببينيد

نام خانوادگی نام بخش رشته جشنواره
ابراهيمي سارا اساتيد ساخت نرم افزار
ابراهيمي سارا اساتيد داستان نويسي 
ابراهيمي سارا اساتيد خط نستعليق 
ابراهيمي سارا اساتيد طراحي پوستر
ابراهيمي سارا اساتيد نقاشي 
ابراهيمي سارا اساتيد عكس
ابراهيمي سارا اساتيد تحقيقات
ابراهيمي سارا اساتيد شعر
ابراهيمي سارا اساتيد وبلاگنويسي
ابراهيمي سارا اساتيد نمايشنامه نويسي 
اتابكي زهره دانشجويان عكس
اتابكي زهره دانشجويان تحقيقات
اتابكي زهره دانشجويان خط نستعليق
احمدي اشتياني امير دانشجويان وبلاگنويسي
احمدي اشتياني امير دانشجويان عكس
ارمضي معصومه  اساتيد عكس
اشتياني مهرداد دانشجويان وبلاگنويسي
اشتياني مهرداد دانشجويان طراحي پوستر
اشتياني مهرداد دانشجويان عكس
اقانوري مهدي دانشجويان عكس
اقانوري مهدي دانشجويان طراحي پوستر
اقانوري مهدي دانشجويان وبلاگنويسي
ايزدي سيدهادي دانشجويان شعر
بهادري مرضيه دانشجو سياه قلم
پيشداد متين دخت دانشجويان وبلاگنويسي
پيشداد متين دخت دانشجويان تحقيقات
ترابي  محمد دانشجويان شعر
ترابي  محمد دانشجويان داستان نويسي
ترابي  محمد دانشجويان عكس
ترابي  محمد دانشجويان نماهنگ
جلالي نژاد مرضيه دانشجويان وبلاگنويسي
جلالي نژاد مرضيه دانشجو وبلاگنويسي
جلالي نژاد مرضيه دانشجو تحقيقات
چراغعلي گل اعظم دانشجويي وبلاگنويسي
چراغعلي گل اعظم دانشجويي طراحي پوستر
چراغعلي گل اعظم دانشجويي عكس 
چراغعلي گل اعظم دانشجويي نماهنگ 
چراغعلي گل اعظم دانشجويي پويانمايي
چنگي اشتياني محمدرضا اساتيد تحقيقات
چنگي اشتياني محمدرضا اساتيد طراحي پوستر
چنگي اشتياني محمدرضا اساتيد عكس
چنگي اشتياني صديقه دانشجو تحقيقات
چنگي اشتياني صديقه دانشجو خط نستعليق
حدودي عابد دانشجويان ساخت نرم افزار
حدودي عابد دانشجويان تحقيقات
حدودي عابد دانشجويان نمايشنامه نويسي
حدودي عابد دانشجويان نگارگري
حدودي عابد دانشجويان فيلم كوتاه
حدودي عابد دانشجويان نماهنگ
حدودي عابد دانشجويان پويانمايي
حرابادي عاطفه دانشجويان داستان نويسي
حرابادي عاطفه دانشجويان طراحي پوستر
حرابادي فراهاني مهرداد دانشجويان عكس
حسن خاني  ابراهيم دانشجو مشبك
حسن خاني  ابراهيم دانشجو قالي بافي
حسيني مرضيه دانشجويي تحقيقات
حسيني مرضيه دانشجويي عكس
حسيني سيد زهرا دانشجو شعر
خليلي  محمد حسن دانشجويان وبلاگنويسي
خليلي  محمد حسن دانشجويان طراحي پوستر
خليلي  محمد حسن دانشجويان عكس
ذات علي علي اساتيد شعر
ذات علي علي اساتيد عكس
رحمتي علي دانشجو شعر
رحمتي علي دانشجو سياه قلم
سعادت نيا  ايمان دانشجو وبلاگنويسي
سعادت نيا  ايمان دانشجو شعر
سعادت نيا  ايمان دانشجو طراحي پوستر
سعادت نيا  ايمان دانشجو نقاشي
سعادت نيا  ايمان دانشجو نقاشي خط
سعادت نيا  ايمان دانشجو خط ثلث 
سعادت نيا  ايمان دانشجو خط نسخ
سعادت نيا  ايمان دانشجو خط نستعليق 
سعادت نيا  ايمان دانشجو خط شكسته نستعليق
سعادت نيا  ايمان دانشجو نماهنگ
سعيدي نيا فردوس دانشجو عكس
سليماني آشتياني مهدي دانشجو شعر
سمائي حسين دانشجو تحقيقات
سمائي حسين دانشجو شعر
سمائي حسين دانشجو عكس
سنجابي گلناز دانشجويي نگارگري/ تذهيب
سيفي ن‍ژاد عباس دانشجويان وبلاگنويسي
سيفي ن‍ژاد عباس دانشجويان شعر
سيفي ن‍ژاد عباس دانشجويان عكس
سيفي ن‍ژاد عباس دانشجويان فيلم كوتاه
سيفي ن‍ژاد عباس دانشجويان نماهنگ
صاحبي حميد رضا اساتيد ساخت نرم افزار
صاحبي حميد رضا اساتيد تحقيقات
صاحبي حميد رضا اساتيد  وبلاگنويسي
صاحبي حميد رضا اساتيد شعر
صاحبي حميد رضا اساتيد نمايشنامه نويسي
صاحبي حميد رضا اساتيد خط نستعليق
صاحبي حميد رضا اساتيد طراحي پوستر
صاحبي حميد رضا اساتيد نقاشي
صاحبي حميد رضا اساتيد عكس
صاحبي حميد رضا اساتيد داستان نويسي
صبوري اسماعيل دانشجويان خط نستعليق
طاهري اشتياني معصومه دانشجويي طراحي -پوستر
طاهري اشتياني معصومه دانشجويي نقاشي
عباسي ذريي ابوالفضل دانشجو  وبلاگنويسي
عبدالحسيني احمد دانشجو نقاشي 
عبدلحسين پور سروش دانشجو پويانمايي
عتبي هدي دانشجو داستان نويسي
عربي  رضا كارمند عكس
عل مددي  زهرا دانشجو تحقيقات
فرجي  محمد ناصر اساتيد تحقيقات
فرجي  محمد ناصر اساتيد داستان نويسي
فرجي  محمد ناصر اساتيد شعر
فرجي  محمد ناصر اساتيد خط ثلث
فرجي  محمد ناصر اساتيد خط نستعليق
فرجي  محمد ناصر اساتيد طراحي پوستر
فرجي  محمد ناصر اساتيد عكس
فرجي  محمد ناصر اساتيد فيلم نامه نويسي
قرباني نور آبادي محمد دانشجو عكس
قنبري  معصومه  كارمند عكس
قنبري  معصومه  كارمند تحقيقات
كريمي اشتياني مريم دانشجو وبلاگنويسي
كريمي اشتياني مريم دانشجو طراحي پوستر
محبي اشتياني روح الله دانشجويان عكس
محمدي  علي دانشجويان تحقيقات
محمدي  علي دانشجويان نقاشي
محمدي  راضيه اساتيد تحقيقات
محمدي  راضيه اساتيد عكس
مختاري مژگان اساتيد تحقيقات
مختاري مژگان اساتيد نمايشنامه نويسي
مختاري مژگان اساتيد داستان نويسي
مختاري مژگان اساتيد عكس
مشرفيان زينب دانشجو ساخت نرم افزار
مشرفيان زينب دانشجو طراحي پوستر
مشرفيان زينب دانشجو عكس
مشرفيان زينب دانشجو نماهنگ
مقدسي مهتاب دانشجويان پايان نامه
مقدم مهرداد دانشجو وبلاگنويسي
مقدم مهرداد دانشجو تحقيقات
مقدم مهرداد دانشجو عكس
نادري محمد دانشجويان نقاشي
نادري محمد دانشجويان معرق ومنبت
نصيري مصطفي دانشجو فيلم كوتاه
نورمحمدي  هوشنگ دانشجو تحقيقات
واحديان محمدعلي دانشجو  
واحديان محمدعلي دانشجو قالي بافي
واحديان محمدعلي دانشجو خط نستعليق
واحديان محمدعلي دانشجو خط شكسته نستعليق
واحديان محمدعلي دانشجو  
واضحي زهره كارمند طراحي پوستر
واضحي زهره كارمند عكس
واضحي زهره كارمند شعر
ودودي الهه اساتيد تحقيقات
ودودي الهه اساتيد طراحي پوستر
يقيني محمد دانشجويان نقاشي
يقيني محمد دانشجويان معرق ومنبت
يقيني محمد دانشجويان سياه قلم

 

 

تلفن هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان جهت تمس و كسب اطلاعات بيشتر

شماره مستقيم معاونت 08637226384

شماره عمومي دانشگاه 08637222880 داخلي 108 و 109 و 110 و 111 

اخبار دانشگاه

آرشیو