پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

ثبت نام 21مين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت آغاز شد

نكته مهم

با توجه به سراسري بودن مسابقات كتبي(كتابخواني)، دانشجويان و اساتيد غير بومي مي توانند با دريافت معرفي نامه در هنگام ثبت نام، در دانشگاه آزاد اسلامي شهر محل سكونت خود در مسابقه شركت نمايند. اين افراد پس از شركت در آزمون مي بايست كد داوطلبي خود را به معاونت فرهنگي و اجتماعي واحد آشتيان اعلام كنند

آزمون بخش كتبي: چهارشنبه 1394/9/25 ساعت 10 صبح(همزمان با سراسر كشور)

آزمون بخش شفاهي: پنج شنبه 1394/9/26

بخش هنري: آخرين مهلت ثبت نام و تحويل آثار هنري 1395/12/20

 

 

 

آشنايي و كليات مسابقات

م1-كلیات آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394

 

 

جوايز بخش كتبي(كتابخواني) مسابقات

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش كتبي دانشجويان

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش كتبي اساتيد

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش كتبي كاركنان

 

 

جوايز بخش شفاهي(قرائت ترتيل و با صوت) مسابقات

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش شفاهي دانشجويان

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش شفاهي اساتيد

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش شفاهي كاركنان

 

 

جوايز بخش هنري مسابقات

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش هنري دانشجويان

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش هنري اساتيد

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش هنري كاركنان

 

 

شرايط و ضوابط بخش كتبي(كتابخواني) مسابقات

م2-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش كتبی دانشجویان

م4-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش كتبی اساتید

م6-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش كتبی كاركنان

 

 

شرايط و ضوابط بخش شفاهي(قرائت ترتيل و باصوت) مسابقات

م3-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش شفاهی دانشجویان

م5-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش شفاهی اساتید

م7-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش شفاهی كاركنان

 

 

شرايط و ضوابط بخش هنري مسابقات

م8-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش هنری دانشجویان

م9-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش هنری اساتید

م10-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1394 ـ بخش هنری كاركنان

 

 

دانلود نمونه سوالات

دانلود نمونه سوالات بخش كتبي(كتابخواني) دوره هاي گذشته

اخبار دانشگاه

آرشیو