پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

نتایج مسابقات شفاهی -1394


نتایج مسابقات سراسری قران وعترت در بخش شفاهی مورخ 94/9/26

 

 

جوایز ورتبه های بخش شفاهی دانشجویان برادر

 

                                       

 

هدیه (ریال)

نام ونام خانوادگی

رتبه

رشته

ردیف

1/800/000

سلیمان دلیریان

اول

ترتیل

 

1

1/500/000

یاسر قهرمانی

دوم

2

1/200/000

مجتبی سلیمانی

سوم

3

2/500/000

محمد پورمومنی

اول

تحقیق

4

1/500/000

هادی آشتیانی

اول

اذان

5

1/200/000

امیر داود آبادی

دوم

6

1/000/000

عیاس دوست محمدی

سوم

7

1/500/000

علی محمدی

اول

حفظ جزء سی ام

 

 

 

جوایز ورتبه های بخش شفاهی دانشجویان خواهر

 

 

هدیه (ریال)

نام ونام خانوادگی

رتبه

رشته

ردیف

1/800/000

زهره اتابکی

اول

ترتیل

 

1

1/500/000

فاطمه اوسطی

دوم

2

1/200/000

صدیقه چنگی

سوم

3

2/500/000

نفیسه فتحی

اول

تحقیق

 

2/300/000

معصومه طاهری

دوم

 

 

 

                                                                                

 

 

جوایز ورتبه های بخش شفاهی کارکنان برادر

 

هدیه (ریال)

نام ونام خانوادگی

رتبه

رشته

ردیف

1/500/000

علی کشه فراهانی

اول

حفظ جزء سی ام

 

1

 

 

جوایز ورتبه های بخش شفاهی اساتید خواهر

 

 

هدیه (ریال)

نام ونام خانوادگی

رتبه

رشته

ردیف

1/800/000

مژگان مختاری

اول

ترتیل

 

1

 

 

 

جوایز ورتبه های بخش شفاهی کارکنان خواهر

 

 

هدیه (ریال)

نام ونام خانوادگی

رتبه

رشته

ردیف

1/800/000

محبوبه صل علایی

اول

ترتیل

 

1

1/500/000

طیبه جعفرآبادی

دوم

2

 

 

 

 

                                                                                    

اخبار دانشگاه

آرشیو