پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت در بخش کتبی

قابل توجه دانشجویان ارجمند

کلیه دانشجویان محترمی که بصورت مهمان در دیگر واحدهای دانشگاهی در بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت شرکت نموده اند تا تاریخ پنج شنبه مورخ  94/12/6 گواهی مبنی بر اعلام نمره وکد داوطلب از آن واحد به واحد داندرشگاه محل تحصیل خودجهت تعیین رتبه های برتر  ارائه نمایند

لازم به ذکر است بعد از تاریخ فوق الذکر وتعیین افراد برتر در کلیه رشته ها هیچگونه اعتراضی قابل بررسی نمی باشد

اخبار دانشگاه

آرشیو