پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

افراد برتر مرحله شفاهی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت  جوایز مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ شفاهي 
              برگزار شده در آذر94
           شفاهي دانشجويان برادر        
رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)   ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)
ترتيل قرآن كريم اول زهره اتابکی 180,000   7 ترتيل قرآن كريم اول سلیمان دلیریان 180,000
دوم فاطمه اوسطی 150,000   8 دوم یاسر قهرمانی 150,000
سوم صدیقه چنگی 120,000   9 سوم مجتبی سلیمانی 120,000
تحقيق قرآن كريم اول نفیسه فتحی  250,000   10 تحقيق قرآن كريم اول محمد پورمومني 250,000
دوم معصومه طاهری 230,000   11 دوم --------- -------
  --------- -------   12 سوم --------- -------
          10 اذان اول هادی آشتیانی  150,000
          11 دوم امیر داود آبادی 120,000
          12 سوم عباس دوست محمدی 100,000
          13 حفظ جزء سی ام اول علی محمدی 150,000
                   
          شفاهي كاركنان برادر
رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)   ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)
ترتيل قرآن كريم اول محبوبه صل علایی 180,000   7 حفظ جزءسی ام اول علی کشه فراهانی 150,000
دوم طیبه جعفرآبادی 150,000   8 دوم --------- -------
سوم --------- -------   9 سوم --------- -------
حفظ جزء 30 اول --------- -------   10 تحقيق قرآن كريم اول --------- -------
دوم --------- -------   11 دوم --------- -------
سوم --------- -------   12 سوم --------- -------
                   
                   
          شفاهي اساتيد برادر  
رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)   ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)
ترتيل قرآن كريم اول مژگان مختاری 180,000   19 ترتيل قرآن كريم اول --------- -------
دوم --------- -------   20 دوم --------- -------
سوم --------- -------   21 سوم --------- -------
تحقيق قرآن كريم اول --------- -------   22 تحقيق قرآن كريم اول --------- -------
دوم --------- -------   23 دوم --------- -------
سوم --------- -------   24 سوم --------- -------

اخبار دانشگاه

آرشیو