پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

افراد برتر مرحله کتبی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت

جوایز و رتبه های مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ كتبي دانشجويان  
                  آذر94    
ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)   ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)  
1 آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه اول نرگس مقصودی 200,000   31 ترجمه انگليسي اول صدیقه چنگی آشتیانی 200,000  
2 دوم سجاد محمدزمانی 180,000   32 دوم مهرداد مقدم 180,000  
3 سوم مهدیه محبی 150,000   33 سوم مریم حدادی مطلق 150,000  
4 چهارم ------- -------   34 چهارم --------- -------  
5 پنجم ------- -------   35 پنجم --------- -------  
6 احکام برادران اول یاسرقهرمانی 200,000   36 تفسیر قرآن کریم اول مهدی والی خواه 200,000  
7 دوم سعید الفیده 180,000   37 دوم حلیمه شیرین آبادی 180,000  
8 سوم مهدی شکری     38 سوم --------- -------  
9 چهارم اسماعیل آبابایی 150,000   39 چهارم --------- -------  
10 چهارم محمدرضا بوالحسنی 150,000   40 پنجم --------- -------  
11 احکام خواهران اول مهدیه جمالی 200,000   41 زندگانی معصومین(ع) اول --------- -------  
12 دوم یگانه مقصودی 180,000   42 دوم --------- -------  
13 دوم محبوبه جلایی 180,000   43 سوم --------- -------  
14   --------- -------   44 چهارم --------- -------  
15   --------- -------   45 پنجم --------- -------  
16 ترجمه فارسي قرآن کریم اول سلیمان دلیریان 180,000   46 زندگاني پيامبر(ص) اول اعظم نورمحمدی 200,000  
17 دوم --------- -------   47 اول زهرا آوخ 200,000  
18 سوم --------- -------   48 دوم یوسف اسماعیلی 180,000  
19 چهارم --------- -------   49 دوم محمدعابدینی 180,000  
20 پنجم --------- -------   50 چهارم معصومه محمدعلی پور 150,000  
21 حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات اول زهرا رمضانی  200,000   51 چهارم انسیه زمانی 150,000  
22 دوم امیر احمدی آشتیانی 180,000   52 چهارم لیلاشیر جزی 150,000  
23 سوم مهدیه سلیمانی 150,000   53 چهارم فاطمه سادات لطفی 150,000  
24 چهارم --------- -------              
25 پنجم --------- -------              
26 نماز اول فاطمه اوسطی 200,000              
27 دوم ندا عابدی 180,000              
28 سوم هادی آشتیانی 150,000              
29 چهارم زهرا قربانپور 150,000              
30 --------- ------- -------              
                       
                       
جوایز و رتبه های مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ كتبي اساتيد
                  آذر 94    
ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)   ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)  
1 ترجمه و تفسیر قرآن کریم اول معصومه خسروی 200,000   7 سيره معصومين(ع) اول مژگان مختاري 200,000  
2 اول سیما مهدیزاده 200,000   8 دوم --------- -------  
3 دوم راضیه محمدی 180,000   9 سوم --------- -------  
4 نهج البلاغه اول --------- -------   10 ترجمه انگليسي قرآن كريم اول محمد ناصر فرجي 200,000  
5 دوم --------- -------   11 دوم الهه ودودي 180,000  
6 سوم --------- -------   12 سوم کوروش دلاور 150,000  
                       
                       
                       
جوایز و رتبه های مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ كتبي كاركنان  
                  اسفند 1394    
ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)   ردیف رشته رتبه نام و نام خانوادگی هديه(تومان)  
1 ترجمه فارسي قرآن كريم اول محبوبه صل علایی 200,000   11 ترجمه ادعيه و زيارات اول معصومه قنبری 200,000  
2 دوم سهراب قنبری 180,000   12 دوم زهره چراغعلیگل 180,000  
3 سوم مشترك محمد مختاری 150,000   13 سوم  عذری فیض آبادی 150,000  
4 سوم مشترك حسین جیریایی 150,000   14 چهارم کبری پور رستمی 150,000  
5   --------- -------   15   --------- -------  
6 مفاهيم نهج البلاغه اول روح ا... توکلیان 200,000              
7 دوم سمیه طهماسبی 180,000              
8   --------- -------            
9   --------- -------            

اخبار دانشگاه

آرشیو