پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

انتشار ویژه نامه روز عاشورایی امام و امت در واحد آشتیان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی به همت دفتر فرهنگ اسلامی واحد آشتیان ویژه نامه عاشورایی امام و امت در کانون قرآن و عترت واحد آشتیان منتشر گردید. این ویژه نامه شامل بیانات مقام معظم رهبری ب همناسبت 9 دی 1388 می باشد ، لازم به ذکر است نمایشگاه هجوم خاموش کاری از کانون قرآن و عترت و دفتر فرهنگ اسلامی حاوی پوسترهایی در زمینه جنگ نرم در محل مصلی بزرگ آشتیان به نمایش گذاشته شد.

اخبار دانشگاه

آرشیو