ریاست

 

صادق 010.jpg

نام و نام خانوادگی :علی فرقانی ها

تحصیلات: دکتری شیمی

سمت: رئیس واحد

ایمیل: Forghaniha@aiau.ac.ir

رزومه رییس دانشگاه

 

فارسی