ریاست

 

دکتر جمالی_3.jpg

نام و نام خانوادگی :حسین جمالی آشتیانی

تحصیلات:دکتری-جامعه شناسی

سمت: ریاست دانشگاه

ایمیل:hjamali51@yahoo.com

فارسی

4444.jpg

مجازی1.jpg

Attachment2020310059_0.PNG