پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

کانون قرآن و عترت

كليات آئين نامه مسابقات سراسري قرآن و عترت، آذر 1393

آشنايي كلي با مسابقات

با توجه به آغاز بيست و يكمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت(سال 1394) در دانشگاه آزاد اسلامي به اطلاع كليه عزيزان مي رساند اين مسابقات همه ساله در سطح دانشگاه هاي آزاد اسلامي  كل كشور در سه بخش كتبي، شفاهي و هنري برگزاري مي گردد.

علاقه مندان مي توانند در يك يا دو يا هر سه بخش مسابقات شركت نمايند

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش كتبي اساتيد

تاريخ آزمون كتبي اساتيد و دانشجويان: چهارشنبه 1394/9/25 ساعت 10 صبح همزمان با سراسر كشور

 

 

رشته ها و جوايز بخش كتبي اساتيد

 

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

آئين نامه مسابقات سراسري قرآن و عترت ـ بخش هنري دانشجويان

جزئيات بيستمين دوره مسابقات: هنري دانشجويان

 

آخرين مهلت تحويل آثار پنج شنبه 1394/12/20 مي باشد

تنها آثار توليد شده بر اساس ضوابط زير پذيرفته مي شود

 

 

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش كتبي كاركنان

تاريخ آزمون كتبي كاركنان: در بازه زماني دهم تا بيستم بهمن ماه 1394(تاريخ دقيق متعاقبا اعلام مي شود)

 

رشته ها و جوايز بخش كتبي كاركنان

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

شماره رشته

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش شفاهي كاركنان

تاريخ آزمون شفاهي اساتيد، دانشجويان و كاركنان:  پنج شنبه 1394/9/26

 

 

رشته ها و جوايز بخش شفاهي كاركنان

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

شماره رشته

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش هنري كاركنان

آخرين مهلت تحويل آثار هنري بيستمين مسابقات سراسري قرآن و عترت: پنج شنبه 20/اسفند/1394

 

رشته ها و جوايز بخش هنري كاركنان

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

جوایز در سطح واحد

(به هزار تومان)

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش هنري اساتيد

آخرين مهلت تحويل آثار هنري بيستمين مسابقات سراسري قرآن و عترت: پنج شنبه 20/اسفند/1394

 

رشته ها و جوايز بخش هنري اساتيد

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

جوایز در سطح واحد

(به هزار تومان)

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش هنري دانشجويان

آخرين مهلت تحويل آثار هنري بيستمين مسابقات سراسري قرآن و عترت: پنج شنبه 20/اسفند/1394

 

رشته ها و جوايز بخش هنري دانشجويان

 

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

جوایز در سطح واحد

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش شفاهي اساتيد

تاريخ آزمون شفاهي اساتيد، دانشجويان و كاركنان:  پنج شنبه 1394/9/26

 

 

رشته ها و جوايز بخش شفاهي اساتيد

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

شماره رشته

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش شفاهي دانشجويان

تاريخ آزمون شفاهي اساتيد، دانشجويان و كاركنان:  پنج شنبه 1394/9/26

 

رشته ها و جوايز بخش شفاهي دانشجويان

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

شماره رشته

اخبار دانشگاه

آرشیو

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم

ثبت نام بدون آزمون

در مقطع کاردانی و کارشناسی

سايت هاي مرتبط