تازه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

با توجه به اینکه ارائه هرگونه خدمات آموزشی، دانشجوئی و پژوهشی به موقع ومناسب منوط به شهریه دریافتی از شما دانشجویان گرامی می باشد لذا آن دسته از...
برگزاری مسابقات ورزشی

به اطلاع کلیه دانشجویان ،کارکنان و اساتید محترم دانشگاه می رساند ، جهت شرکت در مسابقات ذکر شده می توانند پوستر های ذیل را مشاهده و یا برای کسب...