اطلاعیه خیلی مهم در خصوص برنامه زمانبندی حذف و اضافه تکمیلی نیمسال دوم (بهمن) 1399

شرح: 

قابل توجه دانشجويان گرامي: 

اطلاعیه خیلی مهم در خصوص برنامه زمانبندی حذف و اضافه تکمیلی نیمسال دوم (بهمن) 1399

با توجه به اینکه زمان بندی حذف و اضافه تکمیلی نیمسال 992 (ترم بهمن 1399 ) طبق جدول زیر می باشد ، دانشجویان می بایست در زمان مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شماره تماس: 08637222500

آموزش:داخلی 404 (مدیر آموزش) ، 418(فنی مهندسی)، 411(حسابداری و...) ، 414(روانشناسی و...)

مالی: داخلی 204

در صورت بروز هرگونه مشکل ، دانشجویان می توانند جهت انتخاب واحد ، با کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایند.

 سامانه آموزشيار 

IMG_۲۰۲۱۰۳۰۶_۲۳۴۶۱۰_0.jpg

فارسی
عکس اسلایدشو: