ثبت نام وام دانشجویی - برای ورود به سامانه ساجد کلیک نماید.

شرح: 

دانشجویان محترم جهت دریافت وام دانشجویی می توانند از دو روش جهت ثبت نام اقدام نمایند :

1- از طریق آموزشیار :

دانلود فیلم راهنمای ثبت درخواست وام در آموزشیار

2- از طریق سامانه ساجد:

دانشجویان محترم جهت ثبت نام  وام دانشجویی به سایت sajed.iau.ir مراجعه نمایند.

نکته مهم: دانشجویان ورودی جدید می بایست از شماره موقت دانشجویی که ابتدای ورود به آموزشیار اخذ نموده اند برای ثبت نام در سامانه ساجد استفاده نمایند.

to.jpg

نکته مهم : دانشجویان ورودی قدیم می بایست شماره دانشجویی را بدون 199 وارد نمایند ، برای نمونه : 938569010 .

سامانه ساجد

سامانه آموزشیار

فارسی
عکس اسلایدشو: 
دریافت وام دانشجویی