ریاست دانشگاه

qqqqqqqqqqqqqqqqqq.JPG

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن اکبری

تحصیلات: دکترای مهندسی صنایع

ایمیل: akbariha45@yahoo.com

فارسی