اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

دانشکده فنی و مهندسی

اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر
pic-mahdieh.JPG

خانم دکتر مهدیه نادی سنجانی

دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر و میکروالکترونیک

Dr. Shamsolah Ghanbari.jpg

آقای دکتر شمس اله قنبری

دکتری سیستمهای توزیع شده با کارآیی بالا (HPC)

Zarafshan_0.jpg

خانم دکتر فرانه زرافشان

دکتری مهندسي سیستمهای کامپیوتری- شبکه

Abas Zamani.jpg

آقای مهندس عباس زمانی 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری و سیستم های اطلاع رسانی

nobody.png

آقای مهندس امین فراهانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه برق

آقای دکتر شعبان رضایی برجلو

دکتری مهندسی برق-الکترونیک

nobody.png

آقای مهندس حسین سرآبادانی

دانشجوی دکتری مهندسی برق- الکترونیک

nobody.png

آقای مهندس جلیل قهرمانی

دانشجوی دکتری مهندسی برق-مخابرات

nobody.png

آقای دکتر حسن فشکی فراهانی

دکترای مهندسی برق- قدرت

nobody.png

آقای مهندس نادر مروتی

کارشناسی ارشد مهندسي ابزار دقیق - الکترونیک

nobody.png

آقای دکتربهادر مکی آبادی

دکتری مهندسی الکترونیک (بیوالکتریک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه عمران

Dr.Ganjei.JPG

آقای مهندس حمید گنجه ای

دانشجوی دکتری عمران- سازه

thumb_Shahab Eslami.jpg

آقای مهندس سید شهاب اسلامی 

دانشجوی دکتری مهندسی عمران- زلزله

nobody.png

آقای مهندس علی جوست

کارشناسی ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاک و پی

thumb_Mahdavi.jpg

آقای مهندس محمد مهدوی

کارشناسی ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاک و پی

 

 

اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

Masome khosravi.jpg

خانم دکتر معصومه خسروی

دکتری تخصصی زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

Mojtaba Yazdani.jpg

آقای دکتر مجتبی یزدانی

دکتری تخصصی زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

nobody.png خانم دکتر آناهیتا اویسی
nobody.png

آقای دکتر محمد برزگر

nobody.png آقای دکتر کوروش دلاور
Sima Mehdizadeh_0.jpg

خانم دکتر سیما مهدیزاده

دکتری شیمی 

 

اعضای هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی

nobody.png

آقای دکتر شهرام شعاعی

دکتری مهندسی کشاورزی- زراعت

nobody.png

خانم دکتر فلورا رفیعی

دکتری مهندسی کشاورزی- زراعت

خانم دکتر معصومه ارفعی

دکتری مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش

 

اعضای هیئت علمی گروه ریاضی و فیزیک

آقای دکتر منوچهر کاظمی

دکتری ریاضی کاربردی

گرایش Numerical Computing

nobody.png

آقای دکتر حمیدرضا صاحبی

دکتری ریاضی-آنالیز

آقای دکتر حسن نراقی

دکتری مهندسی برق- مخابرات

کارشناسی ارشد ریاضی محض

nobody.png

خانم مژگان مختاری

دانشجوی دکتری ریاضی محض

nobody.png

آقای حمید متقی گلشن

دکتری ریاضی محض

nobody.png

خانم سارا ابراهیمی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

آقای حسین بابایی

دانشجوی دکتری فیزیک هسته‌ای كاربردي

nobody.png

آقای محمدهادی دانش

کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای-راکتور

 

اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی

خانم دکتر راضیه محمدی

زمین شناسی- پترولوژی

آقای دکتر فرزاد قریب

زمین شناسی- فسیل شناسی

آقای مهندس مازیار نظری

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

اعضای هیئت علمی گروه حسابداری
nobody.png

آقای دکتر محمد رحیمی

thumb_Hosein Saberi_0.jpg

آقای دکترحسین صابری

دکتری حسابداری

nobody.png

آقای دکتر عیسی نورانی فر

thumb_mehran aghae.jpg

آقای دکتر مهران آقائی

دكتری مديريت منابع انسانی

changi.jpg آقای محمدرضا چنگی آشتیانی
nobody.png آقای دکتر حشمتی
nobody.png آقای دکتر امیر محسن رستگار

 

اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی

nobody.png

خانم مریم قهرمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

nobody.png

آقای دکتر مهربارعناصری

دکتری روانشناسی- روانشناسی

خانم دکتر نادیا مدنی پور

دکتری روانشناسی عمومی

nobody.png

آقای دکتر سیدعلی آل یاسین

دکتری روانشناسی- پژوهش بالینی

nobody.png

آقای محمد حسین جواهری

دانشجوی دکتری روانشناسی- بالینی

Dr.Askarian.jpg

خانم دکتر مهناز عسکریان

دکتری روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

Mr.Moinian.jpg

آقای داود معنیان

کارشناسی ارشد علوم تربیتی- مديريت آموزشي

nobody.png

آقای دکتر علی ملازاده

دکتری روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

 

اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی

nobody.png آقای دکتر محمدحسین اسدی 
دکتر جمالی_3.jpg

آقای دکتر حسین جمالی آشتیانی 

دکتری جامعه شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران

thumb_Ali Roshanai_0.jpg

آقای دکتر علی روشنایی

دکترای جامعه شناسی

Dr.Aliahmadi.jpg

آقای دکتر امید علی احمدی

دکتری  جامعه شناسی

nobody.png خانم دکتر الهه ودودی
thumb_eng.saidi_.jpg

آقای محمد حسن سعیدی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

کارشناسی جامعه‌شناسی

 

اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی
nobody.png آقای دکتر داراب فولادی
Dr.Nejati.jpg

آقای دکتر محمود نجاتی حسینی.

دکترای جامعه شناسی 

دکترای فلسفه سیاسی 

nobody.png آقای دکترصفت گل

 

اعضای هیئت علمی گروه معارف اسلامی
thumb_Reza Baghizadeh.jpg

آقای دکتر رضا باقی زاده پلامی

دکتری الهیات، گرایش کلام اسلامی

nobody.png

آقای محمدحسین هاشمی

کارشناسی ارشد کلام و معارف اسلامی

 

آقای دکتر کاظم سپاسی آشتیانی

دکتری فقه و اصول (سطح 4)

 

اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
thumb_Leila Roozian_0.jpg

خانم لیلا روزیان

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

thumb_Mayam Entezari.jpg

خانم مریم انتظاری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

Ali Zatali.jpg

آقای دکتر علی ذاتعلی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

اعضای هیئت علمی گروه زبان انگلیسی
Dr.Faraji.jpg

آقای محمدناصر فرجی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

اعضای هیئت علمی گروه تربیت بدنی
Kaveh Khabiri.jpg

آقای دکتر کاوه خبیری

دكتري علوم ورزشی - فيزيولوژي ورزش

nobody.png

خانم دکتر کبریا اقبالی

دكتري علوم ورزشی

nobody.png آقای حمید فراهانی