باشگاه پژوهشگران جوان

معرفی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان موسسه اي است غيرانتفايي که با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت، هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد کشور، از طريق انسجام بخشيدن به آنها در قالب گروههاي علمي و پژوهشي، تشکيل شده است و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت مي کند.

بی هیچ تردیدی جایگاه پژوهشگران دانشجو برای تحقق "نهضت تولید علم" و همچنین "جنبش نرم افزاری"، مهم و حساس است چه در حال حاضر به عنوان پویندگان راه دانش و چه در آینده بعنوان استاد و پژوهشگر؛ برای دستیابی به این جایگاه می بایست این نیروی تأثیر گذار در تحولات علمی کشور را در مجموعه "شبکه علمی کشور" سازماندهی کرده و با برنامه ریزی نظام مند ،آنان را برای تحقق ایرانی توسعه یافته و الهام بخش آماده ساخت. امید است با اتکا به خودباوری و اعتماد به نفس دانشجوی ایرانی شاهد پیشرفت علمی، توسعه اقتصادی و اقتدار جهانی برای میهن اسلامی مان باشیم.

اهداف
 1- شناسايي دانشجويان پژوهشگر جهت تأسيس بانك اطلاعات پژوهشگران دانشجو
2-  سازماندهي پژوهشگران دانشجو در قالب گروههاي تخصصي
3-  حمايت و هدايت دانشجويان پژوهشگراین مركز مؤسسه‌ای است كه با هدف شناسايی، جذب، حمایت و هدايت علمی و پژوهشی استعدادهای درخشان كشور اعم از دانش‌آموزان، دانشجويان و ... تشكيل و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامی فعاليت مي‌نماید.
اولين مركز اين باشگاه در سال 80 در واحد آشتیان تأسيس شده و به ارائه خدمات به جوانان مي‌پردازد. مركز مذكور هم اكنون در ساختمان امام خمینی واقع است.

 

اهداف كلان باشگاه پژوهشگران جوان

 بروز و ظهور خلاقيت هاي اعضاء در زمينه هاي گوناگون علمي، پژوهشي، آموزشي و كارآفريني
 ارتقاي سطح كيفي اعضاء در ابعاد مختلف فرهنگي، آموزشي و پژوهشي
 توسعه روحيه گروه گرائي در بين اعضاء و ساماندهي آنها در فعاليتهاي دستجمعي
 هدايت و تقويت استعدادهاي اعضاء در جهت تأمين نيازهاي علمي –پژوهشي كشور
 

آيين نامه عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان:

ماده 1:
داوطلبان عضويت لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند:
1-1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2-1- اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.
3-1- عدم اشتهار به فساد اخلاقي.
4-1- عدم سابقه عضويت در مجامع، احزاب و گروههايي كه با نظام جمهوري اسلامي در تضاد باشند.
5-1- داشتن سن 15 تا 30 سال.
تبصر1: جوانان زير 15 سال و داراي استعداد درخشان با ويژگي برجسته به تشخيص شوراي باشگاه.
تبصره2: جوانان داراي مدرك دكتراي تخصصي يا درجه اجتهاد تا 35 سالگي به تشخيص شوراي باشگاه.
تبصره 3: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي در شرايط مساوي از الويت در عضويت برخوردار خواهند بود..
ماده 2:
دارندگان شرايط ماده 1 و حداقل يكي از بندهاي زير، مي توانند به مدت 2 سال به عضويت باشگاه درآيند. تجديد عضويت در صورت احراز شرايط لازم، بلامانع است.
1-2 سالانه حدود 500 نفر دانش آموز كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند:
1-1-2- دانش آموزاني كه ميانگين دو سال متوالي آنان 19 و بالاتر در مقطع راهنمايي و 5/18 و بالاتر در مقطع دبيرستان باشد.
2-1-2- احراز رتبه اول ( بر اساس آئين نامه مربوط) در يك پايه تحصيلي در دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي سماء.
3-1-2- نفرات اول تا سوم مسابقات علمي كشوري در رشته هاي مختلف.
4-1-2- برگزيدگان المپيادها جهت اعزام به مسابقات بين المللي در هر رشته.
5-1-2- برگزيدگان اول آثار هنري جهت شركت در نمايشگاههاي معتبر بين المللي در هر رشته.
2-2- سالانه حدود 2500 نفر دانشجو كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند.
1-2-2- تا 1000 نفر دارندگان رتبه هاي بالا در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در 5 گروه آزمايشي، تا 800 نفر دارندگان رتبه هاي بالا در آزمون سراسري سازمان سنجش و آموزش كشور در 4 گروه آزمايشي، براي ورود به مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي به نسبت تعداد شركت كننده در آزمون در هر گروه آزمايشي.
2-2-2- داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.
1-2-2-2- داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نميسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) و داشتن اثر پژوهشي قابل قبول شوراي باشگاه براي كليه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.
3-2-2- داشتن معدل17 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه علوم تجربي.
4-2-2- داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه فني مهندسي، رياضي و فيزيك.
تبصره:4: حداقل تعداد واحدهاي گذرانده در دو نيمسال تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در هر يك از بندهاي فوق 20 واحد مي باشد.
5-2-2- كسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پايه و امتحال جامع دوره پري انترني در هر دانشگاه براي رشته هاي علوم پزشكي.
1-5-2-2- نفرات اول برد تخصصي در هر رشته از رشته هاي پزشكي در هر دوره.
2-5-2-2- نفرات اول تا سوم امتحان ورودي دروه دستياري رشته هاي مختلف علوم پزشكي در سراسر كشور.
3-5-2-2- نفرات اول امتحان جامع رشته هاي پيراپزشكي در هر دوره.
4-5-2-2- نفرات اول آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري.
6-2-2- كسب رتبه اول در يك مقطع و رشته تحصيلي دانشگاهي ( بر ا ساس آئين نامه دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامي)
7-2-2- كسب رتبه اول در بين حداقل يكصد نفر شركت كننده در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در هر رشته در مثطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
8-2-2- چاپ حداقل يك مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا ارائه حداقل دو مقاله در كنفرانسهاي علمي معتبر( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در كتابچه مجموعه مقالات ) و ارائه مقاله كامل به باشگاه براي مقطع پايين تر از دكتري تخصصي براي متقاضيان عضويت كه حداقل معدل 15 و يا بالاتر داشته باشند.
9-2-2- چاپ حداقل دو مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا چاپ يك مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل يك مقاله در كنفرانس هاي علمي معتبر براي افراد مقطع دكتري تخصصي كه حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.
تبصره 5: ارائه مقاله در كنفرانسها به شرط چاپ در دفترچه مجموعه مقالات كنفرانس و ارائه مقاله كامل به باشگاه بررسي خواهد شد.
3-2-سالانه حدود 250 نفر پژوهشگر جوان كه مصداق يكي از شرايط زير باشند:
1-3-2- داراي اثر پژوهشي برجسته نظير مقالات چاپ شده يا ويژگي برجسته در زمينه هاي علمي، فني، ادبي، هنري و فرهنگي به تشخيص شوراي باشگاه.
2-3-2- كليه نفرات اول استانها كه توسط ورازت آموزش و پروش و يا دانشگاهها به جشنواره هاي رسمي كشور نظير رازي ، خوارزمي و ... معرفي ميگردند.
3-3-2- داراي اختراع يا كشف مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور يا كميته علمي باشگاه.
4-3-2- دارندگان درجه اجتهاد مورد تاييد مراجع صالح كشور
تبصره 6: از زمان احراز هر يك از شرايط بالا نبايد بيش از دو سال گذشته باشد.
مداركي كه از متقاضيان عضويت لازم است دريافت گردند، عبارتند از:
3-1 فرم مخصوص ثبت نام كه از طريق وب قابل دسترسي مي باشد.
3-2 اسكن يك قطعه عكس 4×3 (حتي الامكان رنگي). عكس مذكور بايستي با رعايت حجاب اسلامي گرفته شده باشد و مربوط به كمتر از دو سال اخير باشد.
3-3 اسكن صفحات اول و دوم شناسنامه.
3-4 اسكن كليه مداركي كه لازم است تا صحت اظهارات متقاضي را به داشتن شرائط مندرج در آئين نامه عضويت تأييد نمايد. قبل از اسكن مدارك، لازم است كليه مدارك از جمله كارنامه ها ممهور به مهر آموزش دانشكده باشد و گواهي نمرات و مقالات به تائيد و امضاء رئيس باشگاه واحد رسيده باشد و از زمان صدور آنها كمتر از 2 سال گذشته باشد

رییس باشگاه پژوهشگران جوان

تلفن تماس: 08637222500