ساختار معاونت

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتیان در سال 1380 زير نظر معاونت پژوهشي جهت نيل به همكاري تنگاتنگ ميان دانشگاه و بخشهاي صنعت و جامعه شکل گرفته است.
مهمترین وظایف این دفتر به شرح زير مي باشد :
1- دراختيار قراردادن دانش و فن آوري روز،براي رفع نياز بخشهاي مختلف صنعت و جامعه.
2- مشاوره، همكاري و مشاركت نزديك در پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي با در اختيار داشتن گروههاي علمي متناسب و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز.
3- ارائه طرحهاي پژوهشي مناسب و كاربردي به منظور بهبود كمي و كيفي سازمانها ، ارگانها و... از طريق اساتيد و هيات علمي مجرب دانشگاهي.
4- در اختيار قراردادن بانكهاي اطلاعاتي فني و تخصصي داخلي و خارجي در مورد تحقيقات و پژوهش در زمينه هاي مهندسي ، علوم پايه ، پزشكي ، كشاورزي ، تغذيه و . . . .
5- برگزاري و تشكيل سمينارها و جلسات مختلف با سازمانها و صنايع جهت ايجاد ارتباطي مناسب براي بهبود و رفع نيازهاي موجود.
6- برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي آشنايي اساتید و دانشجویان با دانش و فن آوري روز.
7- اعزام دانشجويان كارشناسي به مراكز مختلف صنعتي در سطح كشور جهت انجام درس كارآموزي و نظارت بر حسن اجراء آن .
8- هماهنگي هاي لازم با سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران جهت تخصيص سهميه لازم از مراكز مختلف صنعتي كشور .
9- ارتباط مستقيم با مراكز صنعتي معتبر كه تمايل به پذيرش دانشجوي كارآموزي دارند.
10- مشاركت موثر در برگزاري كنگره ها ، همایشها و نمایشگاههای علمی و صنعتی.
11- بستر سازی و کاریابی برای دانشجویان و برنامه ریزی و همامنگی با واحدها و مراکز صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص.
12- انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه.
13- ارایه خدمات آزمایشگاهی به سایر ارگانها و سازمانها .
14- برگزاری بازدیدهای علمی جهت اساتید کارشناسان و دانشجویان از مراکز تحقیقاتی، صنعتی و فنی کشور .
15- عقد قرارداد و جذب پروزه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی برون دانشگاهی .

مراحل اجرایی طرحهای برون دانشگاهی

1- برقراری ارتباطات لازم جهت دريافت اولويتهاي پژوهشي برون دانشگاهي (حضوري، غيرحضوري) .
2- دريافت اولويتهاي پژوهشي برون دانشگاهي از مراكز مختلف .
تفكيك اولويتهاي پژوهش برحسب گروههاي علمي و اعضا هيئت علمي دانشگاه .
3- ارسال طرحها به گروهها ودانشكده ها در اسرع وقت .
مذاكره با گروههاي علمي و اعضاء هيئت علمي جهت اخذ طرحهاي پژوهشي دريافتي .
4- اعلام آمادگي گروهها و اعضاء هيئت علمي جهت اخذ اولويتها و دريافت فرمهاي مربوطه از دفترارتباط باصنعت .
5- معرفي اعضاء هيئت علمي به سازمانها و مراكز ارسال كننده طرح پژوهشي .
6- پيگيري در بررسي طرحهاي ارسالي از طريق كميته تحقيقات دستگاه ارائه دهنده طرح وبرگزاري جلسه براي توضيحات مجري طرح .
7-تكميل وارسال نظرات دستگاه ارائه دهنده از طريق مجري و ارسال و پيگيري نهايي براي حصول به عقد قرارداد .
8- عقد نهايي قرارداد توسط مجري با هماهنگي و همكاري دفتر در طول انجام طرح و اقدامات لازم جهت انجام مناسب و بهينه طرح

مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
آقای محمد ملکا

اداره آمار و اطلاعات

اداره آمار و اطلاعات با هدف توسعه بهره‌وري از فن‌آوري نوين اطلاعات و ارتباطات با بكارگيري آخرين تحولات در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل گردیده و نقش مؤثري در افزايش بهره‌وري درون ‌سازماني، بهبود كيفيت خدمات داشته است.

دفتر طرح و برنامه ریزی بودجه

هدف:نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی و عملیاتی کردن بودجه بندی علمی در واحد دانشگاه آزاد آشتیان

شرح وظایف :

  1.  نظارت دقیق بر تهیه و تدوین برنامه های توسعه
  2. نظارت دقیق بر تهیه و تدوین پیش بینی بودجه های سالیانه واحد منطبق با اهداف برنامه های توسعه واحد
  3. تهیه و گزارش های دوره ای در خصوص تحلیل عملکرد بخشهای مختلف واحد در زمینه برنامه های توسعه و بودجه بندی سالیانه
  4. نظارت بر تهیه تنظیم گزارش عملکرد هزینه های پژوهشی واحد براساس دستور العمل ها و بخشنامه های مربوطه
  5. تهیه تنظیم تقویم برگزاری جلسات ماهیانه کمیته و اعلام آن به شورای طرح برنامه و بودجه منطقه
  6. دریافت و پیگیری مصوبات شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه و سایر امور محوله از طرح دفتر طرح برنامه و بودجه سازمان مرکزی

 

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

یکی از مهمترین وظایف دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فنی مهندسی و صنعتی در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد داشتن کارگاهها، آزمایشگاهها، ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی و برنامه ریزی برای ایجاد امکان آموزشهای همزمان عملی نظری می باشد. بر همین مبنا دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در زمینه راه اندازی کارگاههای آموزشی همگام با فناوری های روز دنیا گامهای موثر و ارزنده­ای برداشته  است.                                                                                                         

فضای اختصاص یافته به آزمایشگاهها و کارگاهها 1682 متر مربع است.

1- رشته برق

رشته برق شامل آزمايشگاه و كارگاه هاي مدار منطقي و معماري كامپيوتر ، ماشين هاي الكتريكي ،مدار فرمان ، برق ، مدارهاي الكتريكي ، مدارهاي الكترونيكي ، الترونيك 1 و2و3 ، مخابرات ،كنترل كننده هاي برنامه پذير ، هيدروليك و پنوماتيك ، كارگاه كابل و مفصل ، پروزه و ... مي باشد .

2-آزمایشگاه زمين شناسي :

 رشته زمين شناسي شامل آزمايشگاه هاي رسوب شناسي و سنگ شناسي ، فتوژئولوژي ، كاني شناسي و زمين شناسي اقتصادي ، كارگاه مقاطع نازك ، راديو لر، فسيل شناسي وزمين شناسي صحرايي ،موزه زمين شناسي و .... مي باشد.

3- رشته زیست شناسی :

رشته زيست شناسي شامل آزمايشگاه هاي شيمي ،ژنتيك ،جانور شناسي ، گياه شناسي ، ميكرو بيولوژي و ... مي باشد.

4-رشته عمران :

رشته عمران شامل  آزمايشگاه هاي مقاومت مصالح و مصالح ساختماني ، تكنولوژي بتن ، مكانيك خاك ، كارگاه نقشه برداري و ... مي باشد .

انجمن های علمی، ادبی و هنری

انجمن های علمی، ادبی و هنری یکی از اجزاء معاونت پژوهشی دانشگاه هستند که زمینه مناسب جهت فعالیت های علمی تخصصی، ادبی و یا هنری را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.
بالطبع مدیریت و ساماندهی دانشجویی حاکم بر این انجمن ها فرصت ارزشمندی است برای کسب تجربه مدیریت نهادهای اجتماعی به دست نسل جوان دانشجو و گامی است در مسیر هدایت علائق دانشجویان به سمت و سوی اهداف متعالی.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در حال حاضر دارای 10 انجمن علمی، ادبی و هنری است که زیر نظر مدیریت پژوهشی واحد به فعالیت می پردازند.
انجمن های فعال واحد عبارتند از:
1- انجمن علمی برق و الکترونیک
2- انجمن علمی حسابداری
3- انجمن علمی روانشناسی
4- انجمن علمی زمین شناسی
5- انجمن علمی عمران
6- انجمن علمی کامپیوتر
7- انجمن علمی علوم اجتماعی
8- انجمن علمی علوم سیاسی
9- انجمن علمی زیست شناسی
10- انجمن علمی برق قدرت

انجمن های علمی این واحد با عضو گیری از میان دانشجویان به فعالیتهایی مانند برگزاری سمینارهای علمی ، انتشار نشریات ، بازدید از نمایشگاه تخصصی و غیره می پردازد.

هر انجمن علمی با پذیرفتن اسانامه و برگزاری انتخابات هیئت مدیره و هیئت رئیسه تشکیل می شود.

از نشریات علمی این انجمن ها در سالهای گدشته، می توان به نشریه تخصصی زمین شناسی با نام دوران چهارم ، نشریه کامپیوتر با نام کلیک راست ، نشریه حسابداری با نام چرتکه ، روانشناسی به نام مشعل و زیست شناسی با نام ژنوم و ... اشاره کرد.

دانشجویان علاقمند با ثبت نام در این انجمن ها می توانند فعالیت علمی، پژوهشی کنند.

مسئول انجمن های علمی دانشگاه
تلفن تماس: 08637222500

داخلی 502