امور شهریه

نکاتی از آئین نامه های شهریه دانشجویی

با توجه به ایجاد مشکلات زیاد در امر تحصیل دانشجویان به علت عدم آگاهی از بعضی قوانین و مقررات جاری در جهت کاهش مشکلات موارد ذیل یادآوری می گردد.

1- ثبت نام و انتخاب واحد می بایست فقط توسط خود دانشجو انجام شود و مسئولیت هر گونه اشتباه در ثبت نام به عهده دانشجو می باشد.

2- ترم تابستان حذف و اضافه ندارد و ثبت نام دروس در تابستان قطعی می باشد لذا در صورت انصراف از ترم تابستان شهریه برگشت داده نخواهد شد.

3- ثبت نام می بایست با دقت انجام شود و زیان مالی ناشی از عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز متوجه دانشجو است.

4- چگونگی واریز شهریه ترم می بایست در زمان ثبت نام مشخص گردد. مسئولین دانشگاه در زمان ثبت نام حضور مستمر خواهند داشت تا نسبت به رفع مشکلات دانشجویان اقدامات لازم انجام پذیرد.

5- استرداد شهریه ترم های معمول در صورتی مجاز است که کلاسها تشکیل نشده باشد ، در صورت تشکیل تا جلسه چهارم 50 % شهریه ثابت و 75 % شهریه متغیر قابل استرداد می باشد و پس از جلسه چهارم استرداد غیر ممکن خواهد بود.

6- کنترل پیش نیاز و هم نیاز دروس توسط خود دانشجو و زیر نظر مدیر گروه مربوطه انجام می گیرد و در صورت عدم دقت در اخذ دروس بدون رعایت پسش نیاز شهریه دروس حذف شده غیر قابل استرداد خواهد بود.

7- دانشگاه از تحویل گرفتن چک های حامل بابت شهریه معذور می باشد لذا چک های تحویلی می بایست در وجه دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان نوشته شود.

8- پس از هر بار واریز شهریه به حساب های شهریه، امور مالی دانشگاه موظف است نسبت به صدور پرینت جدید اقدام نمایند.

9-سنوات بر اساس بخشنامه جهت کاردانی ترم هفت و کارشناسی ترم 13 ، شامل دانشجویان خواهد بود.

10- دانشجویان موظف می باشند پس از واریز مبالغ ، فیش را به امور مالی تحویل و رسید مخصوص خود را به همراه پرینت تحویلی از امور مالی تا پایان تحصیلات در بایگانی شخصی نگهداری نمایند. صدور المثنی فیش بانک امکان پذیر نیست.

11- با توجه به فعالیت پرسنل بخش شهریه در طبقه همکف ساختمان اداری امام خمینی (ره) از تردد بی مورد در ساختمان اداری خودداری فرمایید.

12- با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از بودجه های دولتی استفاده ننموده و تجهیز خوابگاه - آزمایشگاه - کارگاه ها - کلاسها و هزینه های جاری از محل شهریه دانشجویان تامین می گردد. لذا در واریز شهریه دقت فرمائید شهریه می بایست حتی المقدور در زمان ثبت نام و طی همان ترم واریز گردد و تسویه حساب در پایان ترم در زمان امتحانات یا ثبت نام ترم بعدی غیر ممکن است.

13- صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آمادگی دارد در زمان ثبت نام نسبت به رسیدگی به درخواست دانشجویان و پرداخت وام تا زمان حذف و اضافه اقدام نماید و پس از سپری شدن مدت مقرر در اطلاعیه ها و با توجه به عدم بودجه کافی از پرداخت وام پس از آن معذور می باشد.

14- دانشجویان در نظر داشته باشند که در صورت استفاده از تسهیلات وام به مبلغ سقف تعیین شده در بخشنامه ها جهت هر رشته ، الباقی می بایست نقدا به حساب واریز گردد و دانشجویان نمی توانند هم از تسهیلات وام نمایند و هم از مزایای تقسیط شهریه .

15- اموال و اثاثیه و امکانات دانشگاه از محل پرداخت های دانشجویی تامین می شود . در حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از آنها دقت نمایید.

نکاتی از آئین نامه تخفیف شهریه

شرايط لازم جهت دريافت تخفيف

* دانشجويان ممتاز علمي ( رتبه هاي اول، دوم و سوم كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي):
* تخفيف نفرات برتر آزمون سراسري
- اسامي واجدين شرايط توسط مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحد هاي دانشگاهي اعلام مي شود.

* دانشجويان ممتاز ورزشي ( منطقه اي، سراسري و بين المللي):
- مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامي ( تاييد تربيت بدني واحد و دبير منطقه توسط واحد دانشگاهي).
- مسابقات سراسري دانشگاه ، قهرماني كشوري با تاييد تربيت بدني سازمان مركزي .
توجه! اعمال تخفيف هاي مورد نظر براي يك بار در هر نيم سال تحصيلي بعد از كسب حكم قهرماني انجام مي شود.

* تخفيف دانشجويان قاري و حافظ قرآن:
- مسابقات سراسري دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهي از مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
- مسابقات كشوري، سازمان اوقاف و امور خيريه: ارائه گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
- مسابقات بين المللي: ارايه گواهي دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.

* تخفيف نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري:
- منطقه : ارائه گواهي از دبيرخانه منطقه
- كشوري: معاونت فرهنگي سازمان مركزي

* دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان: ارائه تاييديه از معاونت پژوهشي دانشگاه بر اساس نوع فعاليت
- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد تامين مي شود.

*تخفيف دانشجويان داراي عناوين علمي: ارائه اخذ رتبه هاي اول تا سوم علمي آسيايي و جهاني
تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد تامين مي شود.

* تخفيف دانشجويان عضو انجمن هاي علمي: ارائه تاييديه رييس مركز مطالعات استراتژيك بر اساس نوع فعاليت
تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد پس از تاييد معاونت پژوهشي سازمان مركزي تامين خواهد شد.

*تخفيف دانشجويان مبتلا به بيماري هاي خاص: (صرفاً از طريق دانشكده مربوطه اقدام مي گردد)
ارائه گواهي توسط بنياد امور بيماريهاي خاص كه به تاييد دفتر تسهيلات اعتباري و مالي و رفاهي سازمان مركزي دانشگاه رسيده باشد.

* دانشجوياني كه همزمان داراي يك يا چند عضو خانواده دانشجو باشند. (صرفاً از طريق دانشكده مربوطه اقدام مي گردد)
1- ديگر عضو يا اعضاي خانواده شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي باشد.
2- ارائه گواهي رسمي اشتغال به تحصيل و يا پرينت ممهور شده ثبت نام همراه با اصل كارت دانشــجويي و مستندات لازم مبني بر مشكلات مالي دانشجو.ارائه اصل شناســـنامه دو دانشجو الزامي است.
3-دانشجوي متقاضي در نيمسال قبل مشروط نشده باشد.

*دانشجوياني كه استضعاف و نياز مالي دارند. (درخواست از طريق دانشكده مربوطه)
- اخذ گواهي لازم از سازمان بهزيستي
–كميته امداد امام (ره) و شوراي شهر و روستا نمايندگان محترم مجلس، ائمه محترم جمعه
- مدارك و مستندات متناسب با وضعيت دانشجو در ساير موارد

* همسر و فرزند شهداء آزادگان و مفقودين:
- گواهي رسمي بنياد طبق فرمهاي تعريف شده متضمن تاييد نسبت خويشاوندي

*جانباز 25% به بالا و فرزند و همسران آنان:
- گواهي رسمي بنياد طبق فرمهاي تعريف شده متضمن تاييد نسبت خويشاوندي
مهم:

به درخواست هايي كه خارج از موعد ياد شده داده مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دانشجوياني كه در يك نيمسال شرايط برخورداري از چند تخفيف را داشته باشند فقط مشمول يكي از مواد بخشنامه بالاترين تخفيف خواهد بود به عبارتي اعمال دو تخفيف در يك نيمسال اكيداً ممنوع مي باشد.
قابل توجه دانشجویان گرامی :

برابر آیین نامه جدید، تخفیف شهریه تحصیلي در صورت ارائه مدارك مستدل و اقدام در فرجه زماني اعلام شده تنها شامل افراد مندرج زیر می گردد لذا دانشجویان واجد شرایط می توانند با ارائه مستندات لازم به معاونت دانشجویی یا دفتر ریاست مراجعه و اقدام نمایند.

تاریخ اعمال تخفیف در نیمسال اول از ابتدای شهریور هرسال تا پایان مهرماه همان سال
تاریخ اعمال تخفیف در نیمسال دوم از پانزده بهمن هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال

* دانشجویان ممتاز علمی ( رتبه های اول ، دوم وسوم کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای).
* نفرات برتر آزمون سراسری ( برای مقاطع کاردانی ،کارشناسی، كارشناسي ارشد و دکتری حرفه ای برتر کشــور) .
* دانشجویان ممتاز ورزشی( منطقه ای، سراسری و بین المللی). با تائيديه معاونت دانشجويي و تربيت بدني سازمان مركزي
* دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم ( سراسری و بین المللی). با تائيديه مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت
* نفرات برتر مسابقات فرهنگی ، هنری ( منطقه ای و کشوری) با تائيديه گواهي ازدبيرخانه منطقه و معاونت فرهنگي سازمان مركزي
* دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان ( که دارای مقاله، طرح تحقیقاتی و تألیف و گردآوری کتاب باشند و یا در مسابقات کشوری حایز مقام اول باشند). با تائيديه باشگاه پژوهشگران جوان
* دانشجویان دارای عناوین علمی ( آسیایی و جهانی). با تائيديه معاونت پژوهشي
*تخفیف شهریه دانشجویان عضو انجمن های علمی ( که دارای مقاله، طرح تحقیقاتی و ترجمه و تألیف و گردآوری کتاب باشند). با تائيديه رئيس مركز مطالعات و استراتژيك
* دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص مانند ( تالاسمی، دیالیزی، هموفیلی، انواع ســرطان، دیابت، ام اس و بیماران پیوندی « کلیه ، کبد ، قلب و .....») با ارائه گواهي توسط بنياد امور بيماريهاي خاص تائيديه دفتر تسهيلات اعتباري مالي رفاهي سازمان
* خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند. با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل عضو دوم و ارائه مدارك مبني برمشكلات مالي
* دانشجویانی که استضعاف و نیاز مالی آنان به تأیید مراجع ذیصلاح ( نمایندگان محترم مجلس، ائمه محترم جمعه ، شوراهای محترم شهر و روستا، سازمان بهزیستی و کمیته امداد) رسیده باشد. و یا به دلیل مشکلات خاص مانند فوت والدین دچار بحرانهای مالی شده باشند.
* دانشجویان عضو خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان( فرزند و همسر)ّ
* کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واعضای محترم هیأت علمی. ( و فرزند و همسر ایشان )
توجه!

 در هر ترم علیرغم اینکه دانشجو واجد شرایط چند مورد از موارد فوق باشد تنها می تواند از یک تخفیف برخوردار شود در این خصوص مسؤولیت هرگونه عواقب بعدی ناشی از عدم توجه دانشجو به عهده وی می باشد.
 لازم به ذکر است که تخفیف شهریه های فوق همگی برابر بخشنامه سازمانی دانشگاه و با أخذ مستندات مربوط اعطا شده و صرفاً در محدوده ایام فوق الذکر قابل اعمال می باشند. و پس از آن به علت كامپيوتري بودن سيستم مربوطه امكان پذير نمي باشد.
تذكر مهم :

برابر بخشنامه در صورت تكميل سقف و حد نصاب اعطاي تخفيف ها، از پذيرش و اعطاي تخفيف به درخواست هاي بعدي معذور مي باشيم.
در صورتيكه دانشجويان واجد شرايط پس از ارائه مدارك و تاييد تخصيص تخفيف در موعد زماني مقرر مراجعه ننمايند هيچگونه مساعدتي امكان پذير نمي باشد.
كليه دانشجويان بهره مند از تخفيف دو دانشجويي بايد مدارك حاكي از عدم تمكن كافي مالي را ضميمه درخواست خود نمايند.