اداره خوابگاه‌ها

خوابگاه دانشجویان در محوطه خارج از دانشگاه با زیر بنای 22775 متر مربع در 6 واحد اعم از خوابگاه 13 بهمن ، مهدیه ، مرکزی ، کوثر ، محبوبه دانش و فدک که در حال حاضر پذیرای 2200 نفر دانشجوی دختر و پسر می باشند. خوابگاه 13 بهمن در سال 1381 توسط جناب آقای جاسبی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

از جمله تسهیلات خوابگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1- ارائه خوابگاه به خواهران جدید الورود به مدت یک سال

2- ارائه خوابگاه به دانشجویان ممتاز خواهر سنوات گذشته

3- نظارت بر سرپرستان و خدمات خوابگاه ها

فارسی