فارغ التحصیلان

مدارک لازم جهت تكميل پرونده فارغ التحصيلي و صدور گواهینامه پایان تحصیلات

1-کپی برابر اصل شده مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم برای دانشجویان کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و مدرک دیپلم نظام جدید برای دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته،مدرک کاردانی+ریزنمرات دوره کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و مدرک کارشناسی +ریزنمرات دوره کارشناسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته توسط بایگانی آموزش

2-کپی برابر اصل شده تاییدیه تحصیلی توسط بایگانی آموزش

3-کپی شناسنامه یک برگ (در صورت داشتن توضیحات از کلیه صفحات)

4-کپی کارت ملی

5-عکس4*3 زمینه روشن 4 قطعه

6-واریز مبلغ 000/55 برای مقاطع کاردانی  و 000/110ریال برای مقاطع کارشناسی و 000/130 ریال برای مقاطع کارشناسی ارشد به شماره 0104460446004 حساب سیبا بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

7- ارائه دو عدد تمبر مالياتي 10000 ريالي .

8-کپی صورت جلسه دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

9-اصل و کپی کارت پایان خدمت در صورت دارا بودن کارت

10-در صورتی که دانشجو میهمان بوده اید:کپی مجوزهای مهمانی

11-در صورتی که دانشجوی نتقالی بوده اید کپی مجوز انتقالی و کپی فرم رتبه و نمره آزمون

12-در صورت مشروطی بیش از حد کپی مجوز ادامه تحصیل

 

كليه فارغ التحصيلان مي توانند ريزنمرات تائيد شده خود را براي ارائه به امور خارجه دريافت نمايند .

مدارك لازم : ارائه يك فيش به مبلغ 55000 ريال به شماره حساب 0104460446004 بانك ملي شعبه زبرجد( لازم به توضيح است صدور ريزنمره امور خارجه منوط به تائيد مدرك نهايي (دانشنامه ) در سازمان مركزي مي باشد

 

پیرو بخشنامه شماره 43/198926 مورخ 87/6/23 در مورد ضوابط و مقررات تحویل مدارک فارغ التحصیلان مشمول دانشگاه به پیوست تصویر نامه شماره 23/2/701/17/40 مورخ 88/10/13 سازمان وظیفه عمومی به شرح اشاره شده در نامه ارسال و به استناد نامه مذکور و سوابق بخشنامه فوق الذکر و همچنین بخشنامه شماره 34/63083 مورخ 85/3/21 به اطلاع میرساند.

فارغ التحصیلان مرد دانشگاه میتوانند با ارایه یکی از مدارک زیر مدارک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت،دانشنامه و ریز نمرات قابل ترجمه خود را دریافت نمایند.

1-کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دایم

2-کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن(بدون غیبت اولیه)

3-گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-آموزش و پروورش -سازمان کشتیرانی ج.ا.ا-آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمانهای مذکور(موضوع مواد 6-7-8-9 قانون وظیفه عمومی)و همچنین گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب 73/11/9 مجلس شورای اسلامی

4-گواهی نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

5-گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه

6-گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر

7-برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

8-گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها(و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج)مبنی بر این که ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها(سه برادری - موارد خاص و...) یا کارت پایان خدمت میباشد(خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده) و کارت وی در حال صدور است.

ضمنا-ضوابط مربوط به بند 1 بخشنامه شماره 42/299340 مورخ 86/10/15 در مورد لغو معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان به قوت خود باقی است.

-تحویل مدارک تحصیلی به افراد ذینفع موکول به تعیین تکلیف بدهی های مالی دوران تحصیل آنان است.

-دانشجویان توجه کنند قبل از فارغ التحصیلی بایستی پیگیر رفع نواقص احتمالی در پرونده خود باشند(اعم از آموزشی یا نقص مدرک) تا در دریافت بموقع برگ لغو معافیت تحصیلی و معرفی بموقع خود به وظیفه عمومی با مانعی مواجه نگردند.

 

 

دستورالعمل صدور گواهینامه و دانشنامه المثنی

 

از تاریخ تصویب این دستورالعمل صدور گواهینامه و دانشنامه المثنی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با شرایط ذیل خواهد بود

الف-مدارک مفقود شده

در رابطه با مفقود شدن مدارک،المثنی با تامین شرایط ذیل صادر خواهد شد

1-اخذ تعهد از فارغ التحصیل مبنی بر عودت مدرک به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت سواستفاده از مدرک مربوط 

2-اعلام مفقود شدن مدرک به سازمان مرکزی توسط واحد دانشگاهی

3-انجام تشریفات مربوط به اعلام مفقود شدن مدارک

4-اخذ هزینه های مرتبط با صدور مدرک المثنی

5-تنظیم و ارسال مدارک لازم جهت صدور مدرک المثنی از سوی واحد به سازمان مرکزی

 

1-اخذ تعهدنامه از فارغ التحصیلان

-مطابق با فرم پیوست فارغ التحصیل می بایست نسبت به دانشگاه متعهد گردد که ادعای وی خلاف واقع نبوده و در صورت پیداشدن مدارک بلافاصله مدرک را تحویل واحد دانشگاهی نماید تابراساس درخواست و تعهد وی اقدامات بعدی صورت پذیرد.

-درصورتی که مدرک مفقوده ،پیدا شود و مدرک المثنی صادر نشده باشد واحد دانشگاهی مراتب را به سازمان مرکزی اطلاع داده تا اقدام لازم بعمل آید و در صورتیکه مدرک المثنی صادر شده باشد واحد دانشگاهی می بایست اصل مدرک را جهت ابطلال به دفتر امور فارغ التحصیلان دانشگاه ارسال نمایند.

 

2-اعلام مفقود شدن مدرک به سازمان مرکزی

-پس از اعلام مفقود شدن مدرک اعم از گواهینامه موقت،دانشنامه و گواهینامه مصوب و اخذ تعهد از فارغ التحصیل لازم است واحد دانشگاه در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره ثبت مدرک به دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی اعلام نماید تا موضوع در بانک اطلاعات فارغ التحصیلان ثبت و از سو استفاده احتمالی جلوگیری شود.

 

3-تشریفات مربوط به مفقود شدن مدارک

1-3-تهیه یک برگه استشهاد محلی که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد.

2-3-تایید یکی از امضاها به وسیله یکی از دفاتر اسناد رسمی.

3-3-تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی که با نظر معاونت دانشجویی واحد دانشگاهی .

4-3-نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت(هر دو هفته یک بار به هزینه شخص متقاضی)

5-3-تسلیم دو سخه روزنامه های منتشره متضمن آگهی ذکر شده به امور دانشجویی واحد دانشگاه مربوط.

 

4-هزینه صدور مدرک المثنی

-با توجه به هزینه های مربوط به صدور دانشنامه و گواهینامه مصوب فارغ التحصیلان بایستی مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب 0104460446004 سازمان مرکزی دانشگاه نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد و قبض آن را تحویل واحد دانشگاهی دهد.

 

5-صدور مدرک المثنی

-در صورت انجام مراحل 1 تا 4 واحد دانشگاهی می تواند بشرح ذیل نسبت به درخواست فارغ التحصیل و ارسال مدرک به سازمان مرکزی اقدام نماید.

 

الف-گواهینامه موقت:

در صورتیکه فارغ التحصییل گواهینامه موقت خود را مفقود کرده باشد با انجام مراحل 1 تا 3،تحویل دانشنامه به وی بلامانع است. پس از تحویل دانشنامه به فارغ التحصیل ،واحد دانشگاهی می بایست پیرو نامه مفقود شدن گواهینامه موقت مراتب تحویل دانشنامه را به اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی اعلام نماید. بدیهی است در خصوص تحویل دانشنامه به فارغ التحصیل هزینه بند 4 اخذ نخواهد شد.

 

ب-دانشنامه و گواهینامه های مصوب:

در صورتیکه دانشنامه و یا گواهینامه مصوب فارغ التحصیل مفقود گردیده باشد فارغ التحصیل می بایست مراحل 1 تا 4 را انجام داده و واحد دانشگاهی کلیه مدارک مربوطه شامل استشهاد محلی،آگهی های منتشره در روزنامه کثیر الانتشار،اصل فیش پرداختی،تصویر تعهد نامه فارغ التحصیل را بهمره مدرک المثنی جهت بررسی و تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

ب-مدارک آسیب دیده و غیر قابل استفاده 

در صورتیکه دانشنامه و یا گواهینامه مصوب فارغ التحصیل به انحای مختلف غیر قابل استفاده شده باشد،درخواست فارغ التحصیل برای صدور مدرک المثنی بشرح ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1-ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تشخیص و تایید واحد دانشگاهی برسد.

2-درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی مدرک توسط فارغ التحصیل

3-پرداخت مبلغ سیصدهزار ریال به شماره حساب 1600 سازمن مرکزی دانشگاه نزد بانک ملی ایران شعبه زبر جد تهران

با شرایط فوق،واحد دانشگاهی می تواند کلیه مدارک فوق الذکر را به همراه مدرک المثنی جهت بررسی و تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

ج-تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل

در صورتیکه مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای فارغ التحصیل به شرح زیر خواهد بود:

1-در صورتیکه دانشنامه برای فارغ التحصیل صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از احراز اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و بهمراه تصویر برابر اصل شده رای دادگاه و مام صفحات شناسنامه جدید برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

2-در صورتیکه تغییرات شناسنامه ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصیل می بایست سیصدهزار ریال بابت صدور مدرک با مشخصات جدید شناسنامه،،به حساب 1600 سازمان مرکزی دانشگاه نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه و یا گواهینامه مصوب قبلی،تصویر برابر اصل شده رای دادگاه و تمامی صفحات شناسنامه  و فیش مبلغ واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

لازم به ذکر است صدور مدرک المثنی به هر علت یکبار انجام می گیرد و مجددا مدرک دیگری صادر نخواهد شد.

این دستورالعمل در تاریخ 84/1/15 به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

فارسی