اداره مشمولین

بسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان مشمول: بخشنامه شماره 203996/34مورخ27/6/1391

  • ميزان سنوات قانوني تحصيل در مقاطع مختلف براي دانشجويان ورودي مهر ماه 1390 به بعد برابر جدول زير مي باشد

 

            نام مقطع

  ميزان سنوات (سال)

کارداني

5/2

کارشناسي پيوسته

5

کارشناسي ارشد پيوسته

6

کارشناسي ارشد ناپيوسته

3

دکتري ناپيوسته (تخصصي)

6

دکتري پيوسته

8

کارشناسي ناپيوسته

3

 

 

تبصره2:   با توجه به صراحت  تبصره 1 ماده 35 قانون  وظيفه  عمومي  کليه دانشجويان  ورودي مهر 90  به  بعد در  تمامي  مقاطع تحصيلي  دانشگاهي در صورتي که نتوانند در مدت سنوات قانوني مندرج در جدول بالا فارغ التحصيل شوند.مجاز به ادامه تحصيل در مقاطع بالا تر تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دائم نيستند.

 

 

 

قانون نظام وظیفه عمومی

به موجب ماده 1 خدمت وظیفه عمومی دفاع از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم ، وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات قانون مربوطه هستند.
سن مشمولیت : هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
سال احضار : سالی که طی آن سال افراد ذکور وارد سن 19 سالگی می شوند سال احضار و محاسبه آن به شرح زیر است :
سال احضار = سال تولد + 18
مثال : 1385= 1367 + 18
سال اعزام : سالی که طی آن سال افراد ذکور جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخیص داده شده و به خدمت اعزام می شوند سال اعزام و محاسبه آن به شرح زیر است :
سال اعزام = سال تولد + 19
مثال : 1386= 1367 + 19
به موجب ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان به شرح زیر است
الف- دوره ضرورت 2 سال است که در حال حاضر با توجه به مصوبه فرماندهی معظم کل قوا تا 29/12/86 به مدت 20 ماه می باشد و با توجه به شرایط جغرافیایی محل خدمت دوره ضرورت تا 17 ماه قابل تغییر است.
ب- دوره احتیاط 8 سال
ج- دوره ذخیره اول 10 سال
د- دوره ذخیره دوم 10 سال

اعزام به خدمت عمومی

مدارکی که مشمولان برای صدور برگه اعزام به خدمت بایستی آنها را تکمیل و به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال نمایند :
1- اخذ دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از مراکز پستی
2- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی اعزام به خدمت ( برگ شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی تکمیل شود.)
3- برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان متقاضی اعزام به خدمت ( برگ شماره 2 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی تکمیل شود، مشروط بر آنکه پزشک نتیجه معاینه تمامی اندامها را طبیعی تشخیص داده باشد. )
4- تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی مشمولان
5- تصویر صفحه اول شناسنامه عکس دار ( در صورت داشتن توضیحات ، یک نسخه از صفحه آخرهم ضمیمه شود. )
6- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
7- عکس 3×2 زمینه سفید و تمام رخ مشمول ( علاوه بر عکس های الصاقی به برگها ، یک قطعه عکس )
8- برگ واکسیناسیون ( مشمول می بایست قبل از ارائه درخواست اعزام به خدمت با مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشت نسبت به واکسیناسیون مننژیت و چندگانه اقدام نماید. )

معافیت تحصیلی دانشجویان

برابربخشنامه شمارة 39122/40 مورخ 25/2/85 سازمان مرکزی دانشگاه منضم به رونوشت نامه شماره 3/07/708/م/4/ن مورخ 3/2/85 و نامه 11/07/708/م/4/ن مورخ 25/8/85 ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سنوات مجازتحصیل دانشجویان مشمول موارد مشروحه ذیل به اطلاع می رساند :
دانشجویان مشمول (اعم از تمام وقت ویا پاره وقت) تأکید میگردد ، چنانچه به هر دلیل سنوات تحصیلی آنان از حد تصریح شده به پیوست جدول ذیل تجاوز یا محرز گردد، دانشجو نمیتواند در مدت باقیمانده از تحصیل دروس دوره تحصیلی خود را به اتمام برساند ، دانشگاه از تحصیل آنان جلوگیری نمود وعواقب آن متوجه خود فرد می باشد وسازمان وظیفه عمومی ناجا با دانشجویانی که بیش از سقف تعیین شده در هر مقطع ادامه تحصیل دهند همانند مشمولان غایب رفتار خواهد نمود .
تذکر 1 : معافیت تحصیلی برای هر مقطع تحصیلی یکبار وحداکثر تا اخذ مدرک تحصیلی دکترا صادر میشود .
تذکر 2 : مشمولان فارغ التحصیل فوق دیپلم وبالاتر پس از فراغت از تحصیل مدت 6 ماه فرصت دارند تا خود را جهت روشن نمودن وضع مشمولیت معرفی نموده تا غایب شناخته نشوند .
تذکر 3 : مشمولان فوق که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر را دارند باید ظرف مدت 6ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل در آزمون مقطع بالاتر شرکت نمایند ودر صورت قبولی در آزمون وعدم ورود به غیبت مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود .
تذکر 4 : ورود مشمولان به غیبت مانع برخورداری آنان از معافیت تحصیلی خواهد بود .
تذکر 5 : دانشجویانی که از تحصیل انصراف داده وترک تحصیل نمایند باید ظرف مدت 4 ماه با ارسال مدارک خود به سازمان وظیفه عمومی به خدمت اعزام شوند.
تذکر 6 : رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی که برابرمقررات قانون خدمت وظیفةعمومی وآئین نامه های اجرائی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد .

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل به حوزه نظام وظیفه
گواهی اشتغال به تحصیل برای حوزه نظام وظیفه میبایست توسط معاونت محترم دانشجوئی تایید وصادر شوددرمرحله نخست دانشجو به امور دانشجوئی دانشکده مراجعه وپس از انجام اولیه وتاییدگواهی فوق به اداره امورمشمولین واحد مراجعه کند . دانشجویانی باید این نکته را در نظر داشته باشند که صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای درخواست معافیت پزشکی امکان پذیر نمی باشد وجهت خروج از کشور نیز باید گواهی خروج از کشور درخواست نمایند .

خروج موقت از کشور مشمولان

الف- آخرین شرایط دانشجویان ، برای خروج موقت از کشور به صورت زیر است :
1- انجام زیارت به مقصد کشورهای عربستان ، سوریه و عراق با ارائه فیش ثبت نام سازمان حج و زیارت
2- دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به منظور پیشرفت در امر تحصیل
3- دانشجویان دوره کارشناسی که بیش از یکصدواحد درسی گذرانده وسه سال یا بیشتر از ورودشان به دوره مذکور گذشته است نیز درشمول مقررات تصریح شده در بخشنامه های مربوطه قرار گرفته برای شرکت در امتحانات ومسابقات علمی با ارائه مستندات کافی مجاز به خروج از کشور میباشند .(درمورد دانشجویان میهمان واحدهای مبداءآنان مسئول تنظیم فرمهای خروج میباشند)
4- برای خروج از کشور مشمولان جهت سفرهای غیر زیارتی (علمی یا شرکت در مسابقات وامتحانات . . . )تصویر مستندات یادعوتنامه وپذیرش مربوطه باید ضمیمه فرمها گردد اعتبار مسابقات بین المللی علمی وابداعات واختراعات یا سمینارها وموارد مشابه نیز بایستی توسط معاونت محترم پژوهشی واحد به تایید رسیده باشد .
5- دانشجویانیکه سنوات مجاز تحصیلیشان به اتمام رسیده است بایستی دارای مجوز ادامه تحصیل باشند ، تصویر مجوز ضمیمه فرم گردد .
6- زمان خروج از کشور بایستی بنحوی باشد که تاریخ گواهی تنظیمی با تاریخ خروج فرد از کشور ، بیش از سه ماه فاصله نداشته باشد . ضمن آنکه فاصله خروج وبازگشت دانشجو از یک ماه تجاوز ننماید .
7- تایید گواهی خروج از کشور ورزشکارانی که قصد شرکت در مسابقات ورزشی بین المللی رادارند ، موکول به ارائه گواهی وتاییدیه مسابقات مربوطه توسط امور مشترک فدراسیونهای سازمان تربیت بدنی با مهر برجسته است .که پس از تایید فرم سه قسمتی توسط دانشکده واداره تربیت بدنی واحد جهت تایید به اداره امور مشمولین ارسال میگردد .
8 – فیش واریزی به مبلغ /20000 ریال بحساب 0104450445002 بانک ملی شعبه زبرجد بنام دانشگاه آزاد اسلامی.
مشمولان گرامی می توانند با شماره تلفنهای ذیل ( سازمان وظیفه عمومی ناجا:) 72 الی 77638470 23 الی 77510920 وسایت اینترنتی وظیفه عمومی : www.police.ir تماس و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند .

 

 

فارسی