نقل و انتقالات

« آيين نامه نقل و انتقالات »

 

 آدرس اینترنتی سامانه نقل و انتقالات دانشجویی:

 

78.38.220.91

دانشجویان می توانند از تاریخ 15/4/93 لغایت 30/4/93 از طریق آدرس فوق وارد سامانه نقل و انتقالات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی شوند و درخواست خود را ثبت نمایند.

 

اطلاعیه تمدید مهلت نقل و انتقالات دانشجویان

بدينوسيله به دانشجويان تأكيد مي‌گردد ثبت درخواست نقل و انتقالات در نيمسال اول 94-93 صرفاً از طريق سامانه نقل و انتقالات انجام مي‌گيرد و انجام هرگونه فرايند نقل و انتقال تحت هر عنوان ديگر فاقد وجاهت مقرراتي بوده و موجب ايجاد اختلال در سيستم فارغ‌التحصيلي دانشجو مي‌شود.

ضمناً مهلت ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي تا تاريخ 10/5/1393 تمديد مي‌شود.

فارسی