تاریخچه دانشگاه

شهرستان آشتیان در استان مرکزی و بین رشته کوه البرز و زاگرس واقع است این شهرستان در 85كيلومتري شمال شرقي اراك واقع شده.اين شهرستان در ارتفاع 1791متري از سطح دريا قرار گرفته.
شهرستان آشتيان داراي يك نقطه شهري آشتيان و يك بخش مركزي و 3 دهستان و 40 آبادي داراي سكنه مي باشد كه از اين تعداد 28 آبادي داراي 20 خانوار و بيشتر هستند . مساحت اين شهرستان حدود 5 درصد از مساحت استان مي باشد .
طبق آمار سرشماری که درسال 75 انجام شد جمعیت شهرستان بالغ بر 24500 نفر می باشد ، که آشتیان دارای آب وهوای سر د وخشک ، زمستانی های نبستاً طولانی وبهار و تابستان معتدل و مطبوع است .
آشتيان مركب ازمصوت بلند ، آ ،‌ واژه ‎” يشتي “ و پسوند مكان ”‌ ان “‌ است . يشتي واژه اي است اوستايي از ماده كلمه يسنا به معني ستايش و نيايش و پرستش و فديه و قرباني كردن ،‌ وجود آتشكده هاي متعدد در اين منطقه كه مهمترين آنها آتشكده وره بوده است نشانگر آنست كه اين شهر در گذشته پرستشگاه و جايگاه قرباني بوده است .
در تاريخ قم، آشتيان به صورتهاي ا برشتيجان ، براشتيجان ،‌ استجان ، اشتيجان ،‌ سيجان آمده است و مرحوم دهگان در تاريخ اراك آورده است : ”‌ ا بر به معني فراز است و چون شهر جديد بر فراز ده مخروبه بنا شده ا بر آشتيجان نام نهاده اند .“ ولي برخي نويسندگان معاصر صورتهاي مختلف را كه در تاريخ قم آمده است منطبق بر آشتيان نمي دانند .
زبان : اکثریت مردم شهرستان به زبان فارسی سلیس صحبت می کنند وتعدادی از روستای اطراف آن زبان خلجی که ریشه ای از زبان ترکی است صحبت می نمایند.
موقعیت اجتماعی وفرهنگی :
منطقه ی آشتیان نه تنها زادگاه مستوفیان و منشیان زبردست وکاردان ، بلکه مولد ارباب معرفت وفضل وادب بوده است . یکی از مسایل عمده فرهنگی دوقرن اخیر آشتیان پی ریزی وشکل گیری کانونهای علم ودانش بوده است.
مردم منطقه به سفره داری ، مردم داری وکاردانی معروف ومشهور هستند واز همه بارزتر اینکه رجال ونامدارانش انسانها یی هستند برخاسته از طبقه محروم که با روحی تلاشگر توانسته اند در زمینه های گوناگونی ازجمله شاعری تاریخ نگاری عرفان ، منشی گری ، اجتهاد، نویسندگی وپزشکی و ... به جایگاه شایسته ای دست یابند.
این شهرستان افتخار دارد درزمانی که عفریت جهل و بی سوادی در ایران بیداد می کرد، مشعل دار علم و دانش بوده باشد . جشن محوبی سوادی افراد زیر 50سال بعنوان دومین شهر کشور دربهمن ماه 85در اين شهرستان برگزار گردید.
رجال مذهبی ،علمی ،سیاسی،هنری

این منطقه مردا ن نامور زیادی درعرصه علم ودین و سیاست وهنر درخود پرورش داده است که به تعدادی از مشاهیر آنها اشاره می شود.
*آیه ا... حاج میرزا حسن آشتیانی (از مؤثرترین درتحریم تنباکو)
* آیه ا... شیخ مرتضی آشتیانی
* میرزا مصطفی افتخار العلمای آشتیانی
* آیه ا... حاج میرزا مهدی آشتیانی
* آیه ا... حاج میرزا احمد آشتیانی
* استاد علامه سید جلال الدین میری آشتیانی
* آیه ا... شیخ ابوالقا سم دانش آشتیانی
* عباس اقبال آشتیانی
* اعتصام الملک آشتیانی
* یوسف پروین اعتصامی
* دکتر محمد قریب
* دکتر عبدالعظم قریب
* دکتر عبدالکریم قریب
* دکتر سعید کاظمی آشتیانی
* دکتر صادق فرهی آشتیانی
* دکتر محمد مصدق فرزند مرحوم میرزا هدایت ا... آشتیانی
* میرزا یوسف آشتیانی
* میرزا هاشم آشتیانی
* کاظم مستوفی الممالک
* میرزا ابراهیم مستوفی آشتیانی
* میراز حسن وثوق
* اسماعیل آشتیانی معروف به شعله
* محمد کریم نخعی و....
بناهای تاریخی ، زیارتی ،تفریحی

منزل میرزا هدایت ا... آشتیانی ( آدرس : میدان آزادی بازار )
موزه : ( آدرس : میدان آزادی بازار )
شعبه ای از فرهنگستان ادب زبان فارسی واقع در روستای گرکان
منزل میرزا عبدالعظم قریب واقع در گرکان
· امام زاده فاطمه الصغری خواهر امام رضا در روستای سیاوشان
· امام زاده عبدا... وبی بی شهربانو امام موسی بن جعفر در روستای آهو
· امام زاده حلیمه خاتون وبی بی شهربانو واحمد از فرزندان امام زین العابدین وامام موسی بن جعفر در روستای محسن آباد
· تفریگاه لنجرود در 2کیلو متری جاده ی آهو
· منظره های سرسبز کوه آشتیان

 

فارسی